Erken Uygulanan Bir Sınıf III Cerrahisi Stabil Olabilir mi?

Genel Bilgiler: Bir dizi vaka raporunun ortaya koyduğu üzere genç bireylerin büyümelerinin hızlandığı bir dönem olan ergenlik sonrası safha süresince tatmin edici bir stabilite ile birlikte ortognatik cerrahi gerçekleştirmek mümkün görünmektedir.

İncelenen Makale: Villegas C, Oberti G, et al. Early Ortognathic Surgery in Growing Class III Patients. J Clin Orthod 2010; 44 (11): 651-664.

Geçmiş Deneyimler: Geleneksel olarak Sınıf III hastaları için uygulanacak olan ortognatik cerrahi prosedürleri sagital büyüme durana kadar ertelenmektedir, bu da bazı adölesanların kendilerine duydukları saygıyı negatif yönde etkileyebilmektedir.

Amaç: Hasta memnuniyeti ve stabilite açısından bakıldığında Sınıf III hastalarında hangi vakalar için erken ortodontik cerrahinin uygulanabileceğini tanımlamak.

Araştırma Dizaynı: Vakar raporları. Katılımcılar: En azından kısmen mandibular aşırılık sebebiyle iskeletsel Sınıf III örneklerine sahip 12 yaşında 3 bayan hasta ele alındı. Tüm vakaların, ortopedik düzeltme için fazlasıyla ciddi olduğu varsayıldı. Hastalar, başlangıçta iskeletsel olgunlaşmanın ergenlik öncesi evresinde (CS3) görüldü.

Metotlar: Cerrahi öncesi uygulanacak ortodonti terapisi için 3 hastaya da sabit apareyler yerleştirildi ve bu apareylerin kullanımı 8 ile 22 ay arasında gerçekleşti. Cerrah müdahale gerçekleştirilirken de tüm hastalar ergenlik sonrası dönemlerinden (CS4 – CS5) geçmekteydi. Le Fort geliştirme her 3 hasta üzerinde de gerçekleştirildi, 2 hasta ise ayrıca mandibular geri çekme tedavisi gerektirmekteydi. Bunlara ek olarak, 2 hastanın çeneleri üzerinde plastik cerrahi işlem gerçekleştirildi, 1 hasta bilateral intrakapsüler kondilektomiye sahipti (kemik taraması sonrasında tanı konulan kondiler hipoplazi). Cerrahi müdahaleler sonrasında ortodonti terapisi 12 ile 16 ay arasında sürdü. Hastaların takip edilme periyotları ise cerrahi işlemden sonra 2,5 yıl ile 6 yıl arasında değişiklik göstermekteydi.

Araştırmanın Sonuçları: Hastaların takipleri süresince stabil oklüzal ilişkiler ile karşılaşıldı, ancak 1 hasta ek 3 mm’ lik bir büyümeye sahipti. Hastaların tamamı elde edilen sonuçlardan yüksek oranda memnundu.

Sonuçlar: Büyümede periyodunda ergenlik sonrası dönemde iskeletsel Sınıf III kapanış bozukluklarının cerrahi prosedürler ile düzeltilmesi bazı hastalarda stabil sonuçlar verebilmektedir. Erken gerçekleştirilebilecek bu cerrahi düzeltme hastalara psikolojik bazı yararlar sağlayabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bazı posterior transvers olumsuzlukların dışında takip periyodu süresince elde edilen oklüzal sonuçlar mükemmeldi ve yüz estetiği ileri düzeydi arttırılmıştı. Tüm vaka çalışmalarında da olduğu gibi burada da bu ideal sonuçların ne sıklıkla elde edilebileceği konusuna değinilmiştir. Bu makalede, bu tür bir tedavinin mümkün olabileceği ortaya konmaktadır ancak zaman zaman öngörülebilir olmamaktadır. Eğer psikolojik etkileri hasta için olağanüstü olacaksa ve aile böyle bir ek cerrahi prosedürün potansiyel risklerinin farkında olarak bu tedaviyi için istekli olursa erken cerrahinin düşünülmeye değer olacağı rahatlıkla söylenebilir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: tbacetti@unifi.it

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.