Yanal Kesici Dişleri Bulunmayan Yarık Dudak ve Damak Hastalarında Hangi Tedavi Opsiyonu Daha İyi Sonuçlar Vermektedir?

Genel Bilgiler: Yanal kesici dişleri bulunmayan yarık dudak ve damak hastalarında, ortodontik boşluk kapama ile protez tedavisi arasında estetik sonuçlar açısından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.

İncelenen Makale: Oosterkamp BCM, Dijkstra PU, et al. Orthodontic Space Closure Versus Prosthetic Replacement of Missing Upper Lateral Incisors in Patients With Bilateral Cleft Lip and Palate. Cleft Palate Craniofac 2010; 47 (November): 591-596.

Geçmiş Deneyimler: Yarığa sahip hastaların tedavisi genellikle yanal kesici dişin eksikliğini de kapsayabilmektedir ki bu da boşluk kapama tedavisi ya da protez değişim ile düzeltilebilmektedir.

Amaç: Ortodontik boşluk kapama ya da protez değişim tedavileri gören çift taraflı yarık dudak ve damak hastalarında dental estetik ve fonksiyonlarının uzun vadede karşılaştırılması.

Araştırma Dizaynı: Geçmişe yönelik araştırma. Katılımcılar: Doğuştan maksiler yanal kesici dişleri bulunmayan 27 hasta tedaviye dahil edildi; ortodontik boşluk kapama ile tedavi edilen 17 hasta (13 erkek,, 4 bayan: ortalama yaş 27,1) ve protez değişimi gerçekleştirilen 10 hasta (5 erkek, 5 bayan; ortalama yaş 27,7). Protez yerleştirimi yapılan 10 hastanın 7 tanesi rezin bağlı köprülere, 2 tanesi bilindik köprülere ve 1 tanesi de implanta sahipti. Daha sonra bu multi disipliner tedavi sonuçları uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Metotlar: Estetik görünüm intraoral fotoğraflar üzerinden değerlendirildi. Alınan fotoğraflar 2 ortodontist ve 1 genel diş hekiminden oluşan gruba sunuldu ve vizüel analog skala dahilinde değer verilmesi istendi. Aynı skalayı kullanarak hastaların kendilerine verilen ankette dental estetik görünümlerine dair algılarını puanlandırmaları istendi ve çene fonksiyonu da mandibular fonksiyon bozukluğu anketiyle değerlendirildi.

Araştırmanın Sonuçları: Profesyonel ekip ya da hasta değerlendirmelerinde ortodontik boşluk kapama ve protez değişim tedavileri arasında estetik açıdan önemli farklılıklara rastlanmadı. Ancak, hasta değerlendirmeleri ile profesyonel değerlendirmeler arasındaki farklılık oldukça ciddiydi zira hastalar genellikle kendilerine 2 puan daha yüksek skorlar verdiler. Protez değişim gören hastalar ciddi düzeyde daha yüksek mandibular olumsuzluklara sahipti, bunlardan en yaygın olanı da protezi hasara uğratma korkusu olduğu görüldü. Sonuçlar: Maksiler yanal kesici dişlerin bulunmadığı durumlarda ortodontik boşluk kapama ve protez değişim tedavileri benzer estetik sonuçlar elde etmektedir ancak, hastalar protez değişime ilişkin daha fazla fonksiyonel endişelere sahip olabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Araştırmada yer alan vaka topluluğu oldukça küçük görünmekte dolayısıyla bu, gruplar arasındaki farklılıkları saptamayı zor bir hale getirmektedir. Sonuçlar ve ifadeler arasında bir hayli büyük bir varyasyonun bulunması yarık tedavilerinde problem oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan protez değişimlerinin büyük çoğunluğunun rezin bağlı köprüler olduğu göz önüne alınmalıdır zira hastalar tarafından ifade edilen protez restorasyona hasar verme korkusu bununla ilişkilendirilebilir. Genele bakıldığında, yanal kesici dişleri bulunmayan yarığa sahip hastalarda “en iyi” tedavi opsiyonuna ilişkin net bir sonuca ulaşmak mümkün değildir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: b.c.m.oosterkamp@dmo.umcg.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.