Saat Yönünün Tersine Uygulanabilecek Rotasyonel Kuvvetler Mini-Vida Başarısızlıklarına Neden Olabilmektedir

Genel Bilgiler: Daha büyük saat yönünün tersine yükleme momentleri daha yüksek oranda mini-vida başarısızlıklarına ve daha düşük kontakta olunan kemik ölçümlerine neden olmaktadır.

İncelenen Makale: Cho Y-M, Cha J-Y, Hwang C-J. The Effect of Rotation Moment on the Stability of Immediately Loaded Orthodontic Mini-Screws: A Pilot Study. Eur J Orthod 2010; 32 (December): 614-619.

Geçmiş Deneyimler: Hemen yüklenen ortodontik mini-vidaların hem klinik hem de hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmalarda gayet iyi performans gösterdiği ortaya konmuştur. Ancak, araştırmaların hemen hemen tamamı direkt bir kuvvetin etkilerini gözlemlemeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir, dolayısıyla rotasyonel bir moment ile hemen yüklenen mini-vidaların stabiliteleri çok iyi bilinmemektedir.

Amaç: Farklı yönlerde rotasyonel momentler ile yüklenen mini-vidaların stabilitelerini değerlendirmek.

Araştırma Dizaynı: 6 erkek av köpeğini üzerinde gerçekleştirilmiş araştırma (köpeklerin yaşları 12 ay; ağırlıkları ise 12,0 kg’ dı).

Metotlar: Hayvanlar, ilk olarak genel anestezi altına yerleştirildi, mukoperiosteal flaplar yükseltildi ve 3 adet mini-vida (toplamda 36 mini vida) alt çenenin her iki tarafında bukkal alveolar kemik üzerine yerleştirildi. Mini-vidalar 1,45 mm çapa ve 7 mm uzunluğa sahipti. Her bir 3 mini-vida seti içerisinde bir tanesi kontrol olarak kullanılırken diğer 2 mini-vidanın manivela kolları birbirlerine tutturuldu. 1 Ncm ya da 2 Ncm moment üretmek üzere bir adet nikel titanyum yay bu 2 manivela koluna bağlandı. Bu, bir implantı saat yönünde aktive ederken diğer implantı saat yönünün tersine aktive etmeyi sağladı. Daha sonra bu hayvanlar üçüncü ya da on ikinci haftada kurban edildi ve histomorfometrik değerlendirme kemik-implant kontağını incelemek üzere gerçekleştirildi.

Araştırmanın Sonuçları: Deneme periyodu süresince, yalnızca 3 adet mini-vida başarısızlığa uğradı; bunların tamamı 2 Ncm saat yönünün tersine moment uygulanan mini-vidalardı. Sonuçta, saat yönü ile karşılaştırıldığında saat yönünün tersine moment uygulanan grubunda daha düşük kemik-implant kontağına sahip olduğu görüldü. Yine de, bu yalnızca 12. Haftada istatistiksel olarak önemliydi.

Sonuçlar: Başlangıçta uygulanan rotasyonel momentlerin yön ve büyüklükleri kemik-implant kontağını etkileyebilmekte, dolayısıyla da stabilite bundan etkilenebilmektedir. Mini-vida başarısızlıklarında başlangıçta saat yönünün tersi yönde uygulanabilecek büyük momentler önemli bir risk etkeni olmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Bazı mini-vidalar kasıtlı bir şekilde dizayn edilerek vidaya uygulanabilecek bir moment uygulamasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ancak yine de, başında delik bulunan mini vida sistemlerini kullanırken büyük ölçüde bir moment uygulamak çok kolay olabilmektedir. Böyle bir momente ihtiyaç duyulan durumlarda, mini-vidalar üzerinde saat yönünün tersinde büyük momentlerin minimize edilmesi konusunda dikkatli olunmalı ve birbirine bağlanabilecek 2 mini-vidanın kullanılması ya da diğer sabilizasyon opiyonları mutlaka düşünülmelidir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: hwang@yuhs.ac

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.