Yalnızca Çürükleri Saptamak İçin CBCT Satın Almayın

Genel Bilgiler: İnterproksimal çürüklerin saptanmasında dental volumetrik tomografilerden elde edilen görüntüler 2 boyutlu filmler ya da dijital görüntüler kadar iyi sonuçlar verebilmekte ancak bunlardan daha iyi performans göstermemektedir.

İncelenen Makale: Zhang Z, Qu X, et al. The Detection Accuracies for Proximal Caries by Cone-Beam Computerized Tomography, Film, and Phosphor Plates. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 111 (January): 103-108.

Geçmiş Deneyimler: Dental volumetrik tomografilerin kullanımına ilişkin talimatlar arasında çürüklerin nasıl teşhis edilmesi gerektiği yer almamasına rağmen pozisyon hatalarına karşı çok daha hassas olan 3D görüntüleme sistemleri, 2D görüntülerin üzerinde teorik bir avantaj sunmaktadır. Son zamanlar ortaya konulan CBCT makinelerinin çürüklerin teşhisindeki fonksiyonları henüz dökümanlandırılmamıştır.

Amaç: 2 CBCT tarayıcı olan düz-film radyografiler ile fosfor-plak radyografilerin çürükleri saptamalarındaki hatasızlık oranlarını karşılaştırmak.

Araştırma Dizaynı: Laboratuar testleri. Metotlar: 39 adet kalıcı insan dişleri 11 adet çeneden çekilerek elde edildi. Dişlerin proksimal yüzeyleri rengini kaybetmiş görünmekte olandan herhangi bir çürük lezyonu göstermeyen değerlere kadar derecelendirildi. Daha sonra proksimal yüzeyler kontakta olacak şekilde dişler 11 adet alçı bloğa yerleştirildi. Daha sonra bu bloklar 4 farklı görüntüleme tekniği kullanılarak tarandı: Kodak E-speed film kullanılarak elde edilen film radyografiler; 400 dpi’ da fosfor plaklar; Kodak 9000 3D CBCT görüntüler; ve ProMax 3D CBCT görüntüler olmak üzere. Diş hekimliği fakültesini tamamlamış olan yedi öğrenci rastsal bir şekilde tüm görüntüleri çürüme varlığını, parlaklık ya da kontrast değerlerini iki kez değerlendirdi. Çürük varlığının standart referansı histolojik analizler sonrasında elde edildi. Hassasiyet ve spesifikliğin bir ölçümü olarak alıcı işletim karakteristiği olan ROC eğrileri (ROC eğrisi, ikili sınıflandırma sistemlerinde ayrım eşik değerinin farklılık gösterdiği durumlarda, hassasiyetin kesinliliğe olan oranıyla ortaya çıkmaktadır) oluşturuldu.

Araştırmanın Sonuçları: Doku analiz tekniklerinin kullanımı sonrasında, 41 proksimal yüzeyin (%52,6) çürüme göstermediği görüldü. Ortalama ROC değerleri ise: film için 0,541; fosfor plaklar için 0,523; ProMax 3D için 0,528; ve son olarak Kodak 9000 3D için 0,525 olarak hesaplandı. Bu farklılıkların istatistiksel olarak önemli olmadıkları görüldü (P=0,763).

Sonuçlar: Çürüme göstermeyen proksimal yüzeylerdeki bozulmaların saptanması olasılıklarında herhangi bir teknik arasında ciddi farklar bulunmamaktadır, ayrıca CBCT, tanılamayı daha verimli bir hale getirememektedir.

Araştırmacının Yorumları: İnterproksimal çürüklerin saptanmasında CBCT görüntüler filmlerden daha kusursuz veriler sunamamaktadır ancak, istatistiksel olarak da daha yüksek hata oranlarına sahip olduğu da elde edilmemiştir. Buradan yola çıkılırsa, yalnızca çürükleri saptamak için bir CBCT satın alınmamalıdır, ancak başka nedenlerden dolayı CBCT alıyorsanız çürüklerin teşhisini de bu çalışmalara dahil etmenizde herhangi bir sakınca olmayacaktır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: kqgang@bjmu.edu.cn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.