Dental Pulpa Ciddi Kök Rezorbsiyonundan Etkilenmekte midir?

Genel Bilgiler: Farelerde ortodontik kök rezorbsiyonuna neden olunduktan sonra, herhangi bir pulpa iltihaplanmasına rastlanamamıştır.

İncelenen Makale: Tripuwabhrut P, Brudvik P, et al. Experimental Orthodontic Tooth Movement and Extensive Root Resorbtion: Periodontal and Pulpal Changes. Eur J Oral Sci 2010; 118 (December):596-603.

Geçmiş Deneyimler: Ortodontik diş hareketi süresince, iltihap gösteren değişimlerin pulpa ve periodontal bağlar (PDL) içerisinde meydana geldiği bilinmektedir. Ancak, yoğun kök rezorbsiyonu süresince gerçekleşen iltihapsal değişimler şimdiye dek iyi araştırılmamıştır, özellikle de pulpal değişimlerden bu noktada bahsetmek mümkündür.

Amaç: Ortodontik olarak yoğun bir şekilde oluşturulmuş kök rezorbsiyonu sonrasında pulpa ve sıkıştırılmış PDL içerisindeki iltihap gösteren değişimleri değerlendirmeye almak.

Araştırma Dizaynı: Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen araştırma. Metotlar: 15 adet, 7 hafta büyüklüğünde fareler araştırma kapsamında kullanıldı. Maksiler sağ birinci azı dişi üzerinde 50 gramlık mesial kuvvet uygulanabilmesi için genel anestezi altında kapanmış Elgiloy bobin yayı farelere yerleştirildi. 11 günlük bir sürecin ardından her bir yay 17 gün boyunca etkisiz hale getirildi. Pasif periyodu takiben yay yeniden 10 ya da 13 gün boyunca aktif hale getirildi ve de hayvanlar kurban edildi. Maksilanın birbirini izleyen parçaları cam slaytlar üzerine kondu ve immünokimyasal (bağışıklık bilimi çerçevesinde kimyasal prosesleri inceleyen kimya alanı) işlemlere tabi tutuldu. Daha sonra iltihapsal değişimlere, oluşan sinir liflerine ve kan damarı yoğunluklarına bakılmak üzere parçalar incelendi. Maksiler sağ ikinci azı dişleri de kontrol grupları olarak kullanıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Yoğun kök rezorbsiyonuna distal maksiler birinci azı diş köklerinin mesial yüzeylerinde rastlandı ve pulpal maruziyet 15 fareden 7’ sinde ortaya çıktı. Kontrol PDL grubu ile karşılaştırıldığında sıkıştırılan PDL önemli derecede daha yüksek yoğunlukta iltihap gösteren hücrelere ve kan damarlarına sahipti. Ancak yine de, PDL deney grubunda oluşan sinir liflerinde herhangi bir artış gözlemlenmedi. Öte yandan dental pulpa da ise iltihapsal hücrelerde, kan damarlarında ya da oluşan sinir liflerinde herhangi bir artış bulunmamaktaydı. Sonuçlar: PDL’ nin sıkıştırılan parçaları yoğun kök rezorbsiyonu süresince yüksek düzeylerde iltihaplanma göstermesine rağmen dental pulpa büyük oranda etkilenmeden kalmaktadır. Dolayısıyla, yoğun rezorbsiyonun yer aldığı bir klinik durumda bile kök kanal tedavisine gerek duyulmayabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Makale ile yakından ilgilenebilecekler için daha epeyce detaylı bilgiler yer aldığını söyleyebilirim. Klinik olarak ilişkilendirilebilecek bulguların en önemlisi ise ciddi kök rezorbsiyonları ile ilgili pulpal iltihaplanmanın eksikliğidir. Bu da, endodontik tedavi ile bu koşullar altında herhangi bir yarar sağlanamayacağını ortaya koymaktadır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: polbhat.tripuwabhrut@iko.uib.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.