Bir Dişleri Geri Çekme Tekniği, Bir Diğerinden İyi Midir?

Gene Bilgiler: Maksiler anterior dişlerin hep birlikte geri çekilmesi, iki aşamalı geri çekme prosedürü ile karşılaştırıldığında tedavi süresini kısaltabilmekte ve ek bir sabitleme kaybının da önüne geçebilmektedir.

İncelenen Makale: Xu T-M, Zhang X, et al. Randomized Clinical Trial Comparing Control of Maxillary Anchorage With 2 Retraction Techniques. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 138 (November): 544.e1-544.e9.

Geçmiş Deneyimler: Maksiler premolar diş çekimi vakalarında, birçok ortodontist maksiler anterior dişlerin tamamını birlikte geri çekmekte ve bazıları da ilk önce köpek dişlerini ardından da maksiler kesici dişleri geri çekmektedir. Peki, sabitlemenin korunmasında bir tekniğin diğer herhangi bir teknikten üstün olduğu konusunda fikir ileri sürmek mümkün müdür?

Amaç: Sınıf I ve Sınıf II kapanış bozukluklarına sahip hastalarda maksimum sabitleme tedavileri kapsamında iki aşamalı geri çekme tekniği ile dişlerin toplu halde geri çekilmesi tekniğinin etkiliklerini ortaya koymak.

Araştırma Dizaynı: Pilot rastsal klinik deneme.

Katılımcılar: Maksiler premolar diş çekiminin ardından maksimum sabitlemeye ihtiyaç duyan ve büyümekte olan 64 vaka (39 kız, 25 erkek) araştırma kapsamında analiz edildi.

Metotlar: Yaşları 10 ile 16 arasında yer alan vakalar rastgele bir şekilde eşit sayıda iki farklı gruba ayrıldı. Bir grubun maksiler anterior dişleri topluca bir halde geri çekildi, ikinci grupta ise kesici dişlerin geri çekiminden evvel köpek dişlerinin hareketlerini tamamlamaları beklenerek iki aşamalı bir çekim işlemi uygulandı. Hastaların tamamı başlık kullandı, birçoğuna da transpalatal arklar yerleştirildi. Tedavi değişimlerini saptamak üzere (özellikle de maksiler birinci azı dişlerinin yer değişimleri) tedavi öncesinde ve tedavini sona ermesinin ardından yanal sefalometrik radyografiler alındı ve elde edilen farklılıklar istatistiksel açıdan analiz edildi.

Araştırmanın Sonuçları: Analiz edilen her iki grupta, maksiler birinci azı dişlerinin mesial hareketlerinin miktarları arasında istatistiksel olarak önemli sayılabilecek farklılıklara rastlanmadı. Her iki tedavi grubunda da başlıkların ve transpalatal arkların kullanımlarına rağmen sabitleme kaybı ve gelişim nedeniyle ortalama mesial azı dişi yer değiştirimi, çekilen premolarların kuronunun yarı genişliği kadardı.

Sonuçlar: Maksiler anterior dişlerin toplu bir şekilde geri çekilmesi iki aşamalı çekim ile karşılaştırıldığında sabitleme kaybının miktarları arasında ciddi farklılıklar bulunmamaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Bu gerçekten de ilgi çekici bir araştırmaydı. İki aşamalı geri çekme tekniği kullanıldığında birçok ortodontistin daha az sabitleme kaybının ortaya çıkacağını tahmin edeceğini sanıyorum ancak daha önemli noktalar bulunmaktadır. Farklı tipte başlıkların kullanımına rağmen tedavi sonunda elde edilecek sonuçlarda ciddi farklılıkların ortaya çıkması beklenmemelidir. Elde edilen sonuçlar ortada iyi bir sabitleme söz konusu olsa da, diş çekiminden sağlanan alanın yarısının kaybedileceğine dair yaygın bir inanışı da desteklemektedir. Öyle umuyorum ki sabitleme kaybının bu miktarları gelecekte kullanılacak olan geçici sabitleme araçlarıyla önemli derecede azaltılacaktır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: Sbaumrind@PACIFIC.EDU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.