Mikroimplantlar, Maksiler Oklüzal Düzlemi Etkin Biçimde Değiştirebilmektedir

Genel Bilgiler: Mikroimplantlar, mükemmel bir sabitleme sağlayabilmektedir ancak cerrahiye duyulan ihtiyacın yerine geçememektedir.

İncelenen Makale: Park H-S, Kim J-Y, Kwon T-G. Occlusal Plane Change After Intrusion of Maxillary Posterior Teeth by Microimplants to Avoid Maxillary Surgery With Skeletal Class III Ortognathic Surgery. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 138 (November): 631-640.

Geçmiş Deneyimler: Ortodonti tedavilerinde geçici sabitleme araçlarının daha fazla oranda kullanılmaya devam edileceğine dair herhangi bir soru işareti bulunmamaktadır zira bu sayede hastanın işbirliğine ihtiyaç duyulmaksızın mükemmel bir sabitleme kaynağı elde edilebilmektedir. Bu noktada, kimileri geçici sabitleme araçlarının kullanımının cerrahi ihtiyacı elimine edeceğini dahi düşünmektedir. Peki, bunun doğru olduğu söylenebilir mi?

Amaç: Bu vaka sunumunun amacı mandibular prognatizme, Sınıf III köpek dişi ve azı dişi ilişkisine ve 4 mm negatif overjete sahip 21 yaşında bir hastanın tedavisini tanımlamaktı.

Vaka Sunumu: Hasta, dudakların normalden fazlalığıyla birlikte anterior yüzsel overclosure’a (alt çenenin normal oklüzal kontak noktasının üzerinde bulunmasından kaynaklanan abnormal durum) ve aşırı derecede ileri yönde çıkık maksiler kesici dişlere sahipti. Tedavi ise maksiler birinci premolar dişlerin çekimini ve bu maksiler posterior dişlerin hareketinin sağlanması için sabitleme kaynağı olarak davranabilecek 2 mikroimplantın damağa, birinci ve ikinci azı dişleri arasına yerleştirilmesini kapsamaktaydı. Tedavinin hedefi maksiler posterior dişleri sıkıştırarak maksiler oklüzal düzlemin saat yönünde rotasyona uğramasını sağlamak ve bu sayede cerrahi azaltma sırasında alt çenenin saat yönünde dönüşü ile çenenin daha distal bir pozisyonda konumlanmasını sağlamaktı. Teorik olarak tüm uygulamalar mantıklı görünmekteydi. Ancak, hastanın dudak fazlalığıyla beraber anterior yüzsel overclosure’a ve üst dudağa etki eden dışarı çıkık üst çene kesici dişlerine sahip olması nedeniyle bu tip bir hastada yapılmak istenecek en son şey maksiler dişlenmeyi sıkıştırmak ve dikey boyutu kapatmak olacaktı. Tedavinin sonunda iyi bir oklüzal sonuç elde edildiği halde, alınan sefalometrik radyografide de görüldüğü üzere maksiler kesici dişler hala üst dudağın üzerinde yer almaktaydı.

Sonuçlar: Mikroimplantların kullanımı, maksiler azı dişlerinin hareketini sağlamada ve oklüzal düzlemi değiştirmede etkili sonuçlar elde edebilmektedir ancak bu oklüzal düzlem rotasyonunun tedavi için uygun olup olmadığı konusunda emin olmak oldukça önemlidir.

Araştırmacının Yorumları: Bu vakada ortaya konulanların bütünüyle ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Geçici sabitleme araçlarının maksiler oklüzal düzlemin açılanmasını etkileyebildiğine dair herhangi bir şüphe yoktur. Ancak maksiler cerrahiden mikroimplantlar ile kaçınılabileceği iddiasının bu vakada geçerli olmadığına inanıyorum. Daha önce de bahsettiğim başlangıç ve tedavi sonrası radyografi kayıtlarına göre maksiler kesici dişler üst dudak pozisyonunun üzerinde yer almışlardır ve de gülümseme fotoğraflarına ilişkin kayıtların bu noktada yer alması gerektiğini belirtmeliyim. Maksiler mikroimplantların üst çene kesici dişlerinin geri çekilmesinin ardından yerleştirilmesi de ayrıca beni şaşırtmıştır zira maksiler kesici dişlerin maksimum geri çekiminde bu mikroimplantlar yararlı olabilirdi dolayısıyla mandibular azaltmanın miktarı da arttırılabilirdi.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: parkhs@knu.ac.kr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.