Sedasyon Altında Gerçekleştirilen Cerrahi Destekli Palatal Genişletmenin Sonuçları

Genel Bilgiler: Cerrahi destekli palatal genişletme lokal anestezi ve sedasyon kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

İncelenen Makale: Hernandez-Alfaro F, Bueno JM, et al. Minimally Invasive Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion With Limited Approach Under Sedation: A Report of 283 Consecutive Cases. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68 (September): 2154-2158.

Geçmiş Deneyimler: Cerrahi destekli palatal genişletme geçirecek bazı hastaların genel bir endişesi de uygulanacak prosedürün bir hastanede genel anestezi altında yapılıp yapılmayacağına ilişkindir. Peki, lokal anestezi ve sedasyon kullanarak palatal genişletmeden önce maksiler kemik ameliyatlarını gerçekleştirmek mümkün müdür?

Amaç: Lokal anestezi ya da sedasyon kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi destekli hızlı palatal genişletmeye maruz kalan geniş bir vaka topluluğunu geçmişe yönelik olarak değerlendirmek.

Araştırma Dizaynı/ Katılımcılar: Art arda tedavi edilen 283 hastanın geçmişe yönelik değerlendirimini kapsayan çalışma.

Metotlar: Tüm vakalar maksiler konstriksiyona sahipti ve sedasyon ya da lokal anestezi altında cerrahi destekli hızlı palatal genişletme tedavisi görmüşlerdi. Araştırmaya dahil olan hastaların tamamı cerrahi prosedürün ardından 1 yıla kadar bir süre boyunca değerlendirildi.

Araştırmanın Sonuçları: Elde edilen sonuçlara bakıldığında ortalama cerrahi işlem süresi 19 dakikaydı ve 15 dakika ile 32 dakika arasında değişiklik göstermekteydi. Köpek dişleri alanlarında genişletme miktarları ortalama 8 mm iken bu değer azı dişleri bölgesinde 9 mm idi. Prosedürden 1 yıl sonra hastalar değerlendirildiklerinde genişletme değerlerinin sürdürüldüğü belirlendi.

Sonuçlar: Araştırmanın yazarları sedasyon ya da lokal anestezi kullanılarak cerrahi destekli palatal genişletme gerçekleştirilebileceğini ve bunun da başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu saptadılar.

Araştırmacının Yorumları: Bunun oldukça aydınlatıcı bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Cerrahi destekli palatal genişletmenin cerrahın ofisinde sedasyon anestezisi kullanılarak gerçekleştirilebileceğinin açıkçası farkında değildim. Bu prosedürü geçiren hastalarımın büyük çoğunluğu hastaneye gidip genel anestezi altında operasyona uğramıştı. Açık olmak gerekirse, sedasyonun hastanın tedavi maliyetine ilişkin çok olumlu etkilerinin olacağı da söylenebilir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: 36984jmb@comb.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.