Karışık Dişlenmede Hızlı Maksiler Genişletme Sınıf II Bölüm 1 Kapanış Bozukluklarında Spontane Gelişimlere Yol Açabilmektedir

Genel Bilgiler: Sınıf II Bölüm 1 hastalarında hızı maksiler genişletmenin erken uygulanması, ful tedavi zamanında ihtiyaç duyulan Sınıf II düzeltmesinin miktarını azaltabilmektedir

İncelenen Makale: Guest SS, McNamara JA Jr, et al. Improving Class II Malocclusion as a Side-Effect of Rapid Maxillary Expansion: A Prospective Clinical Study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 138 (November): 582-591.

Geçmiş Deneyimler: Kişisel anlatılara bakıldığında, maksiler dentisyonu karışık dişlenme periyodunda genişletmenin Sınıf II Bölüm 1 kapanış bozukluklarına sahip hastalarda spontane gelişmelere yol açtığı düşünülmektedir. Peki, bu doğru mudur?

Amaç: Karışık dişlenme dönemindeki Sınıf II Bölüm 1 kapanış bozukluklarına sahip hastalarda hızlı maksiler genişletme (RME) tedavisinin ortaya çıkardığı dental alveolar ve iskeletsel etkilerin, bu hastalarla eşleşen ve tedavi edilmeyen Sınıf II Bölüm 1 kontrol grubu ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi.

Araştırma Dizaynı: Geleceğe yönelik klinik deneme. Katılımcılar: Akrilik splint genişletici dahil olmak üzere bir RME protokolü ile tedavi edilen Sınıf II kapanış bozukluklarına sahip 50 adet hastanın sefalometrik kayıtları araştırma topluluğunu oluşturmaktaydı.

Metotlar: Deney grubundaki hastaların tamamı ortalama 6,7 ay boyunca bağlanmış akrilik splint RME aldı. Yine ortalama 8,8 yaşlarındaki vakalardan sefalometrik radyografiler RME’ nin yerleştirilmesinden hemen önce alındı. İkinci bir sefalometrik radyografi ise yaklaşık olarak 4 yıl sonra Faz II tedavisinin başlatılmasından evvel alındı. Daha sonra tedavi grubunda meydana gelen değişimler 50 hastadan oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Sonuçlara genel olarak bakıldığında en önemli değişim Sınıf II molar ilişkisinde elde edildiği görüldü ki tedavi edilen gruptaki 1,7 mm’ lik değişimler kontrollerden daha yüksekti. Tedavi grubundaki hastalar ayrıca mandibular uzunlukta istatistiksel olarak daha ciddi artışlar gösterdi. Yine tedavi edilen grupta, %92’ lik kısım 1 mm’ den büyük oranda Sınıf II molar ilişkilerini arttırdı ve tedavi edilen hastaların neredeyse %50’ si molar ilişkide 2 mm’ den büyük gelişime sahipti. Tedavi grubundaki 50 hastanın 48 tanesi 1 mm’ den büyük pozitif molar değişimler gösterdi ki bu değer kontrol grubunda yalnızca 10’ du. Öte yandan, karışık ve kalıcı dişlenme arasında kontrol grubundaki 40 vaka nötral ya da uygun olmayan molar değişimlere sahipti, tedavi edilen grupta bu yöndeki vakaların sayısı 4’ tü.

Sonuçlar: Erken karışık dişlenme döneminde RME tedavisinin kullanımı, Sınıf II Bölüm 1 hastalarında anteroposterior dental ilişkileri geliştirebilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Araştırmada elde edilen sonuçlar daha önce ortaya konan iddiaları destekler nitelikte görünmektedir. Tedavi grubundaki bu gelişmelerin, primer olarak dişleri oklüzyonun dışına taşıyabilecek oklüzal splintten mi yoksa maksiler arktaki genişletmeden mi kaynaklandığını açıkçası merak etmekteyim. Büyümekte olan Sınıf II hastalarında birbirine iyi bir şekilde kenetlenmiş bir oklüzyona sahip olunduğunda, alt çenenin anterior yönde büyümesini sürdürdüğü ancak oklüzyon Sınıf II’ den Sınıf I’ e değişiklik göstermediği geniş ölçüde kabul edilmektedir. Ancak yine de, oklüzyon karışıklık içerisinde yer aldığında, bir splint ya da diğer apareylerin kullanımı ile Sınıf II kapanış bozukluklarında iyileşme elde etmek mümkün olmaktadır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: mcnamara@umich.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.