Çifte Kürlü Reçine Yapıştırıcılarında Aktivatör Olarak Işın Kullanılabilir

Genel Bilgiler: Reçine yapıştırıcılarında ışın aktivasyonu dentin bağ aktivasyonunu arttırıcı etkiye sahiptir ve bu bağ dayanıklılığı ilk tedavi uygulandıktan sonraki belli bir sürede oldukça düşüktür.

İncelenen Makale: Faria-e-Silva AL, Fabiao MM, et al. Activation Mode Effects on the Shear Bond Strenght of Dual-Cured Resin Cements. Oper Dent 2010; 35 (September-October): 515-521.

Hedef: 3 farklı ışın yöntemi –hemen uygulanan ışın, gecikmeli uygulanan ışın ve ışın aktivasyonu yapılmadan sadece kimyasal tedavi uygulanması- kullanılarak çifte kürlü reçine yapıştırıcılarının 10 dakika ve 24 saat içerisindeki bağ dayanıklılığını incelemek.

Metotlar: Yapıştırma reçineleri olan Enforce, RelyX ARC ve Panavia F bu çalışmada kullanılan materyallerdir. Z250 kompozit diskleri kalıplar içinde üretilip, laboratuar ışın tedavi unit’inde polimerleştirilmiştir. Bu diskler 600 grit ile cilalandıktan sonra 50 µm aliminyum oksit parçacıkları püskürtülerek temizlenmiştir. Z250 substrat disklere yapıştırıcı uygulanırken toparlamak amacıyla silikon kalıplar kullanılmıştır. Her yapıştırıcı için, substratlar üreticinin direktifleri doğrultusunda tedavi edildi. Örneğin Clearfil Porcelain Bond Primer ve Clearfil SE Bond Primer karıştırıldı ve Panavia uygulanmadan önce kullanıldı. Karışım ve uygulanan yapıştırıcının bir kısmına hemen ya da 5 dakika sonra ışın tedavisi uygulandı diğer kısmına ise her hangi bir ışın uygulaması yapılmadı. Numunelerin bağ dayanıklılığı %100 nemli ortamda numunenin fabrikasyonu yapıldıktan 10 dakika sonra ya da 24 saat sonra ölçüldü. Bağ dayanıklılığı evrensel test aleti kullanılarak ölçüm yapıldı. Yüzeyden ayrılmayan çatlak kısımlar ise elektron mikroskobu taraması metodu kullanılarak incelendi.

Sonuçlar: Ortalama bağ dayanıklılığı yapıştırıcının çeşidine, aktivasyonun cinsine ve tedavi uygulandıktan sonra geçen süreye bağlı olarak değişmiştir. Temel olarak, RelyX ARC en yüksek ortalamaya sahipken Panavia F’e ait numunelerde en düşük ortalama hesaplanmıştır. Ortalama bağ dayanıklılığı değerleri hemen uygulanan ışın numuneleri ve gecikmeli uygulanan ışın numuneleri arasında belirgin farklılık göstermezken en yüksek değer ışın aktivasyonu yapılmadan sadece kimyasal tedavi uygulanan numunelerde tespit edilmiş olur diğer değerlerden oldukça yüksekti. 24 saat sonra ölçüm yapılan numunelerdeki dayanıklılık değerleri 10 dakika sonra ölçüm yapılan numunelerinkine göre daha fazlaydı.

Sonuçlar: Reçine yapıştırıcılarında en dayanıklı bağları elde etmek için ışın aktivasyonu temel bir uygulamadır ve tedavi uygulandıktan sonra ilk geçen belli bir sürede bağ gücü oldukça düşüktür.

Araştırmacının Yorumları: Pek çok çift kürlü reçine yapıştırıcısı marketlerde mevcuttur. Bu çalışmanında gösterdiği gibi bağ dayanıklılığını optimize etmek için uygun olabildiği sürece ışın aktivasyonu gereklidir. Ayrıca literatürde de belirtildiği üzere tedavi uygulandıktan sonraki 24 saatteki sürece kadar bağ dayanıklılığı oldukça düşüktür. Bu sebeple bağlanma restorasyonu yerleştirildikten sonra, belli bir süre oklüzal yüzeye uygulanacak kuvvetin düşük ölçüde olması önerilmektedir.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

E-Mail: andrelfsilva@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.