Asidi İçinde Yapıştırıcılar

Genel Bilgiler: MDP fonksiyonel monomerleri içeren yapıştırıcı sistemler tarafından oluşturulmuş mine arayüzleri asit ve baz değişimlerine karşı direnç göstermektedir.

İncelenen Makale: Li N, Niksido T, et al. The Role of Functional Monomers in Bonding to Enamel: Acid-base Resistant Zone and Bonding Performance. J Dent 2010; 38 (September): 722-730

Hedef: 2 fonksiyonel monomer olan MDP ve Phenyl-P’nin asit-baz direnç bölgesi (ABRZ) oluşumundaki rolünü ve iki aşamalı kendinden aşınmalı yapıştırma sistemlerinin diş minesine bağlanmasındaki performansını incelemek.

Metotlar: Çalışmada materyal olarak Clearfil SE Bond ve bir de deneysel bir sistem kullanılmıştır. Clearfil SE Bond, hem öncülünde hem de bağlanma aracında yapıştırıcı monomer olan MDP’yi içermektedir. Deneysel sistem Clearfil SE Bond’a benzetilmek üzere tasarlandı fakat MDP’ye yerleştirilen Phenyl-P kullanıldı. (Phenyl-P yeni bir monomer değildir, genellikle kendinden aşınmış yapıştırma sistemlerinin öncesinde kullanılan ticari bir üründür.) Çalışmada kullanılan materyaller 4 farklı kombinasyon olarak hazırlandı. İlk kombinasyonda standart Clearfil SE Bond tüm bileşenlerde MDP kullanılarak hazırlandı. İkinci kombinasyonda Clearfil primer ile birlikte Phenyl-P bağlanma aracı kullanılırken üçüncü kombinasyonda Phenyl-P primer’in yanında Clearfil bağlanma aracı kullanıldı. Dördüncü ve son kombinasyonda ise Phenyl-P hem bağlanma aracı hem de primeri ile birlikte kullanıldı. 50 adet çekilmiş diş çalışmaya dahil edildi. Küçük azı dişlerinin yanağa bakan mine yüzeyleri 600 grit ile cilalandı. 4 farklı yapıştırma sisteminin uygulanmasının ardından akışkan kompozit uygulaması yapıldı. Bağlanmış numuneler parçalara ayrıldı ve asit baz değişimini gözlemleyebilmek için önce mineralleri alınmış çözeltide sonrada sodyum hidroksit çözeltisinde bekletildi. İlave dişler 2 primeri ile tedavi edildi ve elektron mikroskobu taraması yöntemiyle incelendi. Son olarak tüm bağlanma araçlarının mikro gerilimli bağ dayanıklılığını gözlemleyebilmek amacıyla ekstra numuneler hazırlandı. Sonuçlar: Tüm numunelerin MDP kullanılarak öncülünde ya da bağlanma aracındaki asit-baz direnç bölgesi incelendi. Bu durum Phenyl-P numunelerinde bulunmamaktaydı. 43.1 MPa’da, öncülü ve bağlanma aracı olan MDP içeren grupların tamamındaki ortalama mikro gerilimli bağ dayanıklılığı diğer 3 gruba göre belirgin ölçüde fazlaydı ve 33.3 MPa ile 36.1 MPa arasında değişiklik gösterdi.

Sonuçlar: MDP fonksiyonel monomer içeren yapıştırma sistemleri tarafından oluşturulmuş diş minesi ara yüzleri asit baz değişimine karşı direnç gösterir ve bağlanma performansıyla birlikte çürüğe karşı direnç arttırılabilir.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma enteresan ve hiç kuşkusuz birazda esrarengiz bir çalışmadır. Kendinden aşınmış yapıştırıcılar farklı fonksiyonel monomerler ile birlikte kullanılabilir fakat bu monomerler arasında en başarılı olanı Clearfil SE Bond içerisinde bulunabilen MDP olarak gösterilebilir. Ilımlı bir pH aralığı olmasına rağmen Clearfil diş minesi üzerinde iyi bir performans gösterir ve bu sonuç çalışmayı açıklamaya yardımcıdır.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

E-Mail: dentjh@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.