Deney Ortamında Yapılan Çalışmalarda Kompozit Restorasyonlarının Performansının Tahmin Edilmesi

Genel Bilgiler: Termo-mekanik gerilimle laboratuar ortamında yapılan çalışmalar klinik performansı ortaya koyan etkili bir simülatördür. 

İncelenen Makale: Garcia-Godoy F, Kramer N, et al. Long-Term Degradation of Enamel and Dentin Bonds: 6 Year Results in Vitro vs. In Vivo. Dent Mater 2010; 26 (November): 1113-1118.

Geçmiş Deneyimler: Direk olarak diş rengini etkileyen restorasyonlar pek çok hasta için öncül ve dominant bir tedavi yöntemi olmaktadır. Yapıştırıcının dental doku ile , kısmende dental ile, olan bağlılığının ömrü bu restorasyonların başarısını etkileyen önemli bir etkendir. Yapıştırıcının kalitesi genellikle deneysel çalışmalarla test edilip rapor edilir çünkü daha kesin klinik tedavilere göre daha fazla zaman gerektirir. Klinik davranışların tahmin edilmesinde laboratuar ortamında yapılan çalışmaların güvenilirliği hala sorgulanmaktadır.

Hedef: Mine ve dentin bağlarının ömürlerine bakarak hem laboratuar hem de klinik ortamlarda aynı yapıştırıcıların ve kompozitlerin performanslarını karşılaştırmak.

Metotlar: Bu çalışmanın laboratuar ortamında yapılan kolunda standart sınıf II çürük hazırlığı yapılmak üzere 32 adet çekilmiş üçüncü insan azı dişi kullanıldı. 1-2 mm yüksekte sement-mine bağlantısına proksimal kutunun diş eti kadarlık kısmı yerleştirildi. Çürükler Syntac ve Tetric Ceram (Ivoclar) ya da Solobond M ve Grandio (Voco) ile restore edildi. 21 gün boyunca suda bekletildikten sonra, marjinal analiz için izlenimler alındı. Numuneler 6 yıl boyunca termo-mekanik kuvvet uygulaması yapılırken ya yapay bir çiğneme simülatöründe bekletildi ya da sadece termo-mekanik kuvvet uygulaması yapıldı. Elektron mikroskobu taramasından geçirilen numunelere ait de belirtiler kaydedildi. Çalışmanın klinik ortamda yapılan kolunda ise her biri en az 2 restorasyona sahip rastgele klinik deneme ile seçilmiş 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Sınıf II restorasyonları tamamlandı ve 32 restorasyon kendisine ait materyal kombinasyonları ile birlikte bu aşamada test edildi. Başlangıçta ve 6 yıl sonra klinik fonksiyonlara ait belirtiler gözlemnendi. Çalışmanın iki kolunda da kullanılan numunelerin analizi restorasyon prosedürünü gözlemleyen bir operatör ile marjinal bütünlüğü test etmek amacıyla elektron mikroskobu taraması yöntemiyle yapıldı. Klinik ortamda incelenen numuneler ayrıca ikincil çürükler ve marjinal renk değişimi yönünden de incelendi.

Sonuçlar: Çalışmanın her iki kolu içinde, restorasyonların marjinal kalitesi zaman içinde bozulmaya başladı. Dentine ait bölgelerde deney ortamında incelenen minelerden daha fazla boşluk oluşumu görüldü. Klinik ortamdaki grupta, minesel bölgeler deney ortamındaki numuneler göre daha fazla boşluk oluşturdu. Proksimal dentinal bölgede hiçbir belirtiyle karşılaşılmadı fakat klinik değerlendirmede de düşündürücü bir çürük ya da renk değişimi oluşmadı. Restorasyonlar klinik olarak kullanışlı idi.

Sonuçlar: Bu çalışma gösteriyor ki; uzun dönemde ve termo-mekanik gerilim ile laboratuar ortamında yapılan çalışmalar elektron mikroskobu taramasıyla da ortaya çıktığı üzere klinik performansı tahmin etmede kullanışlı bir metottur.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma termo-mekanik ortamda bölgesel bütünlüğün tahmini için elektron mikroskobu taraması ile yapılan deneysel test çalışmalarına olan güveni arttıran sonuçlar içermektedir. Şunu da vurgulamak önemlidir ki bu çalışma sonuçları mikro sızıntı çalışmaları ve bağ dayanıklılığı çalışmaları gibi farklı metotları içeren çalışmaları konu almamaktadır. Araştırmacı çalışmanın klinik değerlendirme kolundaki aşınmanın marjinal bütünlük konusu açısından çok önemli olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Klinik çalışmalar altın standartları sağlarken, deneysel ortamda yapılan çalışmalarda zaman içerisinde ve yeni materyaller de kullanıldıkça çok daha açık bilgiler sunacaktır.

İnceleyen: Daniel E. Wilson,DDS

E-Mail: franbg@med.uni-marburg.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.