Su Emiliminin Bağlanmadaki Etkisi

Genel Bilgiler: Başlangıçtaki su emiliminin yapıştırıcıların bağlanma kapasitesini etkilemede büyük rolü olmadığı düşünülür.

İncelenen Makale: Itoh S, Nakajima M, et al. Dentin Bond Durability and Water Ab Sorption/Solubility of One-Step Self-Etch Adhesives. Dent Mater J 2010; 29 (October 14): 623-630.

Geçmiş Deneyimler: Tek aşamalı kendinden yapışmalı yapıştırıcıların basitleştirilmesi zamanla deforme olan su emen yapışkanların oluşmasıyla sonuçlanır. Bunun sebebi çözücü, su, su emici mononerler gibi kompleks kimyasal yapıya sahip maddelerin tek bir tüpte bulunmasıdır.

Hedef: Uzun ömürlü bağ dayanıklılığını sağlamak ve tek aşamalı kendinden yapışmalı 3 yapıştırıcının su emilimini ve suda çözünümünü göstermek

Metotlar: Çalışmada kullanılan materyaller Bond Force (Tokuyama), Clearfil S3 Bond (Kuraray) ve OptiBond All in One (Kerr)dir. Oklüzal yüzeye sahip sökülmüş üçüncü insan azı dişi elde edildi ve düz bir dentin yüzeyi oluşturulacak şekilde hazırlandı. Yüzeyler üreticinin yönlendirmeleri ışığında yapıştırıcılar ile tedavi edildi. Clearfil AP-X (Kuraray) numuneler hazırlanıp yerleştirildi ve parçalanmadan önce 24 saat boyunca su içerisinde muhafaza edildi. Numuneler parçalanır parçalanmaz,24 saat sonra ya da su içerisinde bekletilerek 6 ve 12 ay sonra test edildi. Elektron mikroskobu taraması yapılarak çatlak türü analizi yapıldı. Tüm yapıştırıcılara ait 10’ar disk su emilimi ve suda çözünüm testi için hazırlandı.

Sonuçlar: 1 yıl su içerisinde bekletilen numuneler arasında sadece Clearfil S3 kullanılarak oluşturulan bağın dayanıklılığında belirgin bir azalma görülmüştür. Su emilimi ve suda çözünüm yapıştırma sisteminden etkilenmiştir. Ölçülen değerler şu şekilde sıralanmıştır: Bond Force, Clearfil S3, OptiBond All-in-One. Sonuçlar: Tek aşamalı kendinden aşınmış yapıştırıcıların su emilimi ve suda çözünümü test edilmiştir ve bunun dentinle yapılan bağda belirgin etkisi saptanmamıştır.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma kapsamında uzun dönemli su emilimi ve suda çözünüm ölçümlenememiştir. Bu data ile elde edilen bağ dayanıklılık sonuçları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Tek aşamalı kendinden yapışmalı yapıştırıcıların bozulmasının klinik bozulması tam olarak bilinmemektedir. Yinede bu yapıştırıcılarla elde edilen bağlar tahmin edileceği gibi üç aşamalı aşındırılıp durulanmış ya da iki aşamalı kendinden yapışmalı yapıştırıcıların dentinle yaptığı bağlarla benzerlik göstermemektedir.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS, MS

E-Mail: shima.itoh@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.