Siloren Tabanlı Kompozitlerin Onarımı Yapılırken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Öneriler

Genel Bilgiler: Onarımda kullanılan kompozit resinin iyi tanınması gerekmektedir, çünkü bazı resinler özel tedavi gerektirebilir.

İncelenen Makale: Ivanovas S, Hickel R, Ilie N. How to Repair Fillings Made by Silorane-Based Composites. Clin Oral Invest 2010; October 16: epub ahead of print.

Geçmiş Deneyimler: Bozulmuş kompozit resinlerin onarımı konsefvatif yaklaşım olarak düşünülür. Tüm restorasyonun yeniden değiştirilmesi kaybolan preparatın artmasına ve sonuç olarak daha dayanıksız dişin oluşumuna neden olur. Onarım prosedürü orta dereceli yapıştırıcı, akışkan tabaka kullanımı ve hava ile aşındırma gibi işlemleri içermelidir. Akışkanlığı az olan materyallerin bozulumu fazla olan yüzeylere daha iyi nüfuz edebileceğine ve böylece mikro-mekanik tutulmanın sağlanabileceğine inanılmaktadır. Fakat, siloren tabanlı kompozit resin restorasyonlarının onarımı ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

Hedef: Farklı teknik ve materyaller ile yapılan siloren tabanlı kompozitlerin onarımının performansını incelemek.

Metotlar: 2 mm kalınlığında ve 6 mm çapında kalıplar kullanılarak Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent) ve Filtek Silorane (3M ESPE) malzemeden numuneler hazırlandı. Numuneler onarma işlemi öncesinde 37 ̊C’de 1 hafta boyunca saf suda yaşlandırıldı. Bu süreçte yüzeyler pürüzlendirildi, %37’lik fosforik asit çözeltisinde (Total Etch,Ivoclar Vivadent) aşındırıldı ve orta dereceli araçlardan biri ile tedavi edildi.

Bu araçlar: Heliobond (Ivoclar Vivadent), Siloraner System Adhesive Bond (3M ESPE), Hermes Flow (deneysel akışkan siloren; 3M ESPE), Tetric EvoFlow (Ivoclar Vivadent), Grandio Flow (Voco), Clearfil Repair kit (Kuraray) ve Heliobond ile birlikte kullanılan ESPE Sil (3M ESPE) idi. İnkrementler içerisinde kompozit resin kullanılarak onarım gerçekleştirildi. Kompozit resin değerlendirme yapabilmek amacıyla dentine de bağlandı. 37 ̊C’de 1 hafta su içerisinde bekletildikten sonra numunelere gelirim testi yapıldı. Elektron mikroskobu taraması yapılarak çatlakların çeşidine karar verildi.

Sonuçlar: Tetric EvoCeram ve Filtek Siloren onarımları karşılaştırıldığında, Hermes Flow, Heliobond ve Grandio Flow’un en düşük bağ dayanıklılığına sahip olduğu tespit edildi ve bu materyallere ait veriler arasında belirgin farklılık görülmedi. ESPE Sil ile Heliobond ve Clearfil Repair en yüksek dayanıklılığı gösterdi. İstatistiksel olarak diğer tedavi tekniklerinden ve materyallerinden belirgin ölçüde farklıydı. Heliobond ve Grandio Flow’dan farklı olmayan diğer materyaller ortalama sayılar olarak görüldü. Siloren ve di metakrilat tabanlı akışkanlar , Hermes Flow ve Tetric EvoFlow, başarılı şekilde siloren/siloren ve di metakrilat/di metakrilat numunelerini tedavi edebildi.

Sonuçlar: Uygun tekniklerle kompozit resinleri farklı kimyasal yapılara sahip materyaller ile tedavi etmek mümkündür.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışmadan da görülebileceği gibi piyasadaki siloren tabanlı kompozit resinlerde bir kısıtlama mevcuttur. Başka bir kompozit resin ile onarılamayacağı için siloren gerekli olacaktır. Bu çalışmada, dimetakrilat orta dereceli yapıştırıcılar dimetakrilat kompozit resin ile siloren tabanlı kompozit resin arasında uygun bağı sağlayamamaktadır. Bunun haricinde en az 1 çalışma dimetakrilat tabanlı yapıştırıcıların silaren-dimetakrilat tabanlı kompozitlerle bağlanma yapabildiğini ortaya koymuştur. Son olarak tüm eski bağlantı araçlarının bağlanma işlemi öncesinde pürüzlendirme işlemi gerektirdiğini de vurgulamak gereklidir.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS, MS

E-Mail: s.ivanovas@gmx.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.