Üç Aşamalı Aşındırılıp Durulanmış Yapıştırıcıların Başarısı

Genel Bilgiler: Prosedürü uzun olan üç aşamalı aşındırılıp durulanmış yapıştırıcıların uzun dönemde işe yaradığı düşünülmektedir.

İncelenen Makale: Peumans M, De Munck J, et al. A 13 Year Clinical Evaluation of Two Three Step Etch and Rinse Adhesives in Non-Carious Class V Lesions. Clin Oral Invest 2010; October 8: epub ahead of print.

Hedef: Sınıf V çürüksüz servikal lezyonlarda 2 adet 3 aşamalı aşındırılıp durulanmış yapıştırıcının klinik performansını ortaya koymak.

Metotlar: Bu klinik çalışmada 71 hastaya ait 142 adet çürüğü bulunmayan servikal lezyon restore edildi. Lezyonları çalışmaya dahil ederken medikal geçmişi incelenerek, ağır ya da kronik periyodontiti olmaması, yüksek çürük riskinin olmaması ve ağır bruksizm alışkanlığı olmaması kriterleri göz önünde bulunduruldu. Bu özelliklere sahip hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Restorasyonlar şu protokollerden bir tanesi seçilerek yerleştirildi: (1) Permaquick (Ultradent) ve Amelogen Hybrid (PAH, micro-hibrit komposit resin, Ultradent), (2) Permaquick ve Amelogen Microfill (PAM, micro dolgulu kompozit resin, Ultradent) ve OptiBond FL (Kerr) ve Prodigy (OP, mikro hibrit compozit resin; Kerr). Dişlerde 1-2 mm’lik mine eğimi olacak şekilde hazırlandı. Kauçuk set izolasyonu altında 2 diş hekimi tarafından tüm restorasyonlar yerleştirildi. Yapıştırıcılar kullanılırken üreticilerinin önerileri dikkate alındı. Kompozit resinler inkremental olarak yerleştirildi ve restorasyonlar elmas, kauçuk uç, esnek diskler ve bitirme şeritleri ile cilalanıp tamamlandı. 13 yıllık klinik kullanımdan sonra dişler ve restorasyonlar retansiyon, bölgesel bütünlük, ikincil çürükler, cerrahi sonrası hassasiyet ve dayanıklılık yönünden incelendi.

Sonuçlar: Yeniden lezyon oluşma oranı %77 olarak tespit edildi. Retansiyon oranları aralarında büyük bir istatistiksel fark olmadan OP için %94, PAM için %90 ve PAH için %85 olarak tespit edildi. Restorasyonların sadece %10’nunda mükemmel marjinal bütünlük sağlanabildi. Klinik olarak kabul edilemeyecek minedeki boşluklar OP numunelerinin %3’ünde, PAH numunelerinin %6’sında, PAM numunelerinin %8’inde görüldü. PAH gurubuna ait diş/restorasyonlardan sadece 1’inde klinik açıdan kabulü olmayan dentin boşluğuna rastlandı. Bölgesel bütünlükle ilgili farklılıklar tüm gruplarda istatistiksel olarak benzer sonuçlar verdi. Klinik olarak kabulü olmayan bölgesel renk değişimi üç grup içinde çok farklılık göstermemiş olup OP ve PAH grubu numunelerinin %6’sında,PAM grubu numunelerinin ise %7’sinde tespit edildi. Restore edilmiş dişlerden sadece 2 tanesinde havaya ya da dokunmaya karşı bir hassasiyet oluştu ve ikincil çürük oluşumu ile dayanıklılık kaybı görülmedi. Klinik başarıda toplamdaki farklılık oranı OP grubu için %88, PAM grubu için %78 ve PAH grubu içinse %74 olarak tespit edildi.

Sonuçlar: Tüm üç aşamalı aşındırılıp durulanmış yapıştırıcılar kabul edilir ölçüde klinik performans gösterdi. Kompozitin sertliği restorasyonun yaşam süresini etkilemedi.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışma kompozit resin restorasyonlarının uzun vadede ömrünü inceleyen nadir çalışmalardan biridir. Çalışmaya ait sonuçlar, şimdiye kadar piyasaya sürülmüş hiç kuşkusuz en iyi yapıştırıcılar olarak nitelendirilebilecek olan üç aşamalı aşındırılıp durulanmış yapıştırıcılarla ilgili etkileyici rakamlar ortaya koymaktadır. Fakat sınıf V restorasyonlarında oklüzyonun önemini vurgulayan yüzeysel aşınmanın önemini de vurgulamak gerekmektedir. Eğer mümkünse oklüzal düzenleme mutlaka yapılmalıdır.

İnceleyen: Ricardo Walter, DDS, MS

E-Mail: marleen.peumans@med.kuleuven.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.