Kendinden Aşınmış Yapıştırıcılarda Tam Aşındırma

Genel Bilgiler: İki kendinden aşınmış resin sement sistemler üç aşamalı aşındırılıp durulanmış yapıştırıcılar ile birlikte kullanıldığında daha dayanıklı dentin bağları elde edilmektedir.

İncelenen Makale: Melo RM, Özcan M, et al. Bond Strenght of Two Resin Cements on Dentin Using Different Cementation Strategies. J Esthet Restor Dent 2010; 22 (August): 262-268.

Hedef: 2 çifte-kür resin sementin kendine ait kendinden aşınmış primeri ya da aşındırılıp durulanmış yapıştırma sistemi kullanılarak mikro gerilimli bağ dayanıklılığını incelemek.

Metotlar: Çekilmiş üçüncü insan azı dişleri akrilik içerisine yerleştirildi ve 600 grit ile cilalanacak orta-koronal dentini ortaya çıkarmak için abrasif kağıt kullanıldı. Gelişi güzel şekilde 4 gruba ayrılan dişler kendi aralarında da 8’e ayrıldı. Grupların ikisinde kompozit bloklar Panavia F resin sement kendisine ait normal kendinden aşınmış ED Primer ile ya da All-Bond 2 yapıştırma sistemi ile dentine bağlandı. All-Bond fosforik asit, primer ve bağlantı aracını içeren aşındırılıp durulanmış bir sistemdir. Diğer iki grupta kompozit bloklar Multilink sement ile kendisine ait kendinden aşınmış primeri ya da All-Bond 2 kullanılarak dentine bağlandı. Bağlantı oluşmuş numuneler mikro gerilimli bağ dayanıklılık testi için küçük parçalara ayrıldı ve evrensel test makinesi kullanılarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Panavia F ve Multilink malzemelerinin onlara ait kullanılan kendinden aşınmış primerleri için ortalama bağ dayanıklılığı sırasıyla 19.8 MPa ve 17.8 MPa olarak ölçülmüştür. All-Bond 2 sistemi ile birlikte kullanıldığında ortalama değerler sırasıyla 34.4 MPa ve 33.0 MPa’a yükselmiştir. 2 sement arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak çok fazla değildir fakat 2 bağlanma metodu birbirinden kesinlikle farklıdır.

Sonuçlar: İki kendinden aşınmış resin sement sistemler üç aşamalı aşındırılıp durulanmış yapıştırıcılar ile birlikte kullanıldığında daha dayanıklı dentin bağları elde edilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu çalışmada test edilen tüm resin sementler dişe ait yapıyla bağlanmayı sağlamak amacıyla kendiliğinden aşındırılmış primerlerini kullanan ve klinik açıdan kanıtlanmış materyallerdir. Kendinden aşındırılmış olmaları bu materyalin kullanımında en büyük neden olarak söylenebilir, çünkü bu özellik sayesinde operasyon sonrası hassasiyetin azalması yönünde bir eğilim görülmektedir. Belki de daha önce denenmesine rağmen bu sementlerin adezyonlarını aşındırılıp durulanmış yapıştırıcı yerine kendinden aşındırmış primer kullanarak inceleyen bir çalışma hatırlamamaktayım. Kendi açımdan biraz kuşku duymaktayım. Tüm bu materyaller diş yapısına tamamiyle, dentine de kısmen bağlansa da eğer diş minesiyle olan bağı geliştirmek istiyorsanız önceden aşındırılmış olanı tercih etmelisiniz. Aşındırılıp durulanmış yapıştırıcılar kullanıldığında oluşacak potansiyel operasyon sonrası hassasiyet içinde endişeli bulunmaktayım.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

E-Mail: mutluozcan@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.