Tümü Bir Arada Olan Yapıştırıcıların Uzun Dönemde Klinik Performansı Nasıldır?

Genel Bilgiler: Tümü bir arada olan yapıştırıcıların tamamının dentin bağ dayanıklılığı pulpal basınç ve yapıştırıcının zamanla bozulması göz önüne alındığında daha kompleks yapıştırma sistemlerine göre daha düşüktür.

İncelenen Makale: Belli R, Sartori N, et al. Slow Progression of Dentin Bond Degradation During One-Year Water Storage Under Simulated Pulpal Pressure. J Dent 2010; 38 (October 1): 802-810.

Hedef: Su içerisinde pulpal basınca maruz basit yapıştırma sisteminin dentinle olan bağının ömrünü incelemek.

Metotlar: 60 adet çekilmiş üçüncü insan azı dişine standart sınıf I preparatları hazırlandı. Orta koronal dentinde en yüksek pulpa boynundan yaklaşık 2 mm uzakta pulpal taban korundu. İnce smear hattını elde edebilmek için preparatlar kararlılığı yüksek elmas ile inceldildi. Her dişe ait kök ve pulpa dokusu söküldü. Dentindeki psikolojik basıncı simule edebilmek amacıyla kron segmentleri standart alete eklendi. Numuneler uygulanan yapıştırıcıya göre 6 gruba ayrıldı. Çalışmada kullanılan yapıştırıcılar; Single Bond (iki aşamalı aşındırılıp durulanmış), Clearfil SE Bond ve Scotchbond SE (iki aşamalı kendiliğinden aşındırılmış), Easy Bond, Clearfil tri-S Bond ve Adhese One (son üç materyal tümü bir arada olan tek aşamalı kendinden aşındırılmış materyallerdir.) Preperatlar kompozitin 4 inkrementi kullanılarak restore edildi. Tüm bu prosedür pulpal basınç simülasyonu altında gerçekleştirildi. 24 üncü saatte numunelerin yarısı mikro gerilimli bağ dayanıklılık testi için ayrıldı. Kalan numuneler ise 1 sene boyunca su içerisinde muhafaza edildikten sonra aynı teste tabii tutuldu.

Sonuçlar: Single Bond için 24 saatlik numunelerde ortalama bağ dayanıklılığı 24 saatlik numuneler için 44.1 MPa, 1 yıllık numuneler için 43.7 MPa olarak ölçüldü. Aynı zaman periyodunda, Clearfil SE Bond numunelerinde 24 saat sonra ölçüm yapılan grup için ortalama değer 27.3 MPa iken 1 yılın ardından yapılan ölçümü kapsayan gruba ait ortalama 31.7 MPa’dır. Easy Bond tüm tümü bir arada olan yapıştırıcılar arasında en yüksek ortalamaya sahiptir ve bu değer her test periyodunda 22 MPa olarak ölçülmüştür. Diğer tümü bir arada olan yapıştırıcıların ortalama değerleri bu değerin yarısından düşüktür. Bu materyallerin bağ dayanıklılığı yıllar geçtikçe azalmasa bile çatlak analizinde bozulma sinyallerine raslanmıştır.

Sonuçlar: Tümü bir arada olan yapıştırıcıların tamamının dentin bağ dayanıklılığı pulpal basınç ve yapıştırıcının zamanla bozulması göz önüne alındığında daha kompleks yapıştırma sistemlerine göre daha düşüktür.

Araştırmacının Yorumları: Çalışma sonucu elde edilen sonuçların bir kısmı şaşırtıcı değildir. Tümü bir arada yapıştırıcılar yarı geçirgen zarlar gibi davranır bu sebeple pulpal basınç altında daha komplex materyaller kadar iyi performans göstermesi beklenemez. Bunun gibi bir vitro çalışmanın sonuçlarına bakılarak klinik durumlarla ilgili sonuçlara ulaşmak zordur fakat tümü bir arada olan yapıştırıcıların uzun dönemdeki klinik performansıyla ilgili bazı çıkarımlar yapmak mümkündür.

İnceleyen: Edward J. Swift, Jr, DMD, MS

E-Mail: renanbelli@yahoo.com.br

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.