Kemik Erimesini Önleyici İlaçlar Ortodontik Diş Hareketleri Üzerinde Kısıtlayıcı Etkilere Sahip Olabilmektedir

Geçmiş Deneyimler: Biofosfonat kullanan ortodontik hastalar, bu ilaçları kullanmaları sebebiyle daha uzun tedavi sürelerine sahip olacağı ve tedavi sonuçlarından ödün verecekleri konusunda bilgilendirilmelidirler.

İncelenen Makale: Karris JC, Miller JR, et al. Effect of Alendronate on Orthodontic Tooth Movement in Rats. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 136 (December): 843-847.

Geçmiş Deneyimler: İlaçlar, özellikle de biofosfonatlar, kemiği tahrip eden aktivitelere karşı etkili olabilmektedirler. Bu sebeple bifosfonatların ortodontik diş hareketleri üzerindeki etkilerini anlamak, hastalarınıza daha tutarlı ve sağlıklı bilgi sunabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

Amaç: Biofosfonat tedavisi alan farelerde ortodontik diş hareketlerini incelemeye almak. Materyaller: 50 adet Sprague-Dawley faresi .

Metotlar: Her birinde 25 fare olmak üzere araştırma topluluğu rastgele şekilde ikiye ayrıldı. Bir grup kontrol grubu olurken diğer gruba kemik erimesini önleyici ya da tedavi edici ilaçlar verildi ve 1 hafta aralıklarla 5 hafta boyunca sürdürüldü. Merkez kesici dişler ile birinci azı dişleri arasında sarımlı bir yay aktif hale getirildi. Bu alanlara ilişkin alınan dental veriler ve mikroskop kamera kullanılarak ikinci ve dördüncü haftalarda açılan boşluklar ölçüldü.

Araştırmanın Sonuçları: İkinci ve dördüncü haftalardaki ölçümlere bakıldığında, kemik erimesini tedavi edici ilaç kullanan grupta istatistiksel olarak daha az ortodontik hareketin elde edildiği ortaya kondu.

Sonuçlar: Kemik erimesini tedavi edici ilaçlar farelerde, ikinci haftada %75 ve üçüncü haftada %58 oranlarında ortodontik diş hareketlerini azaltmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Bu, osteoporozu tedavi edici etkileri olan biofosfonatların diş hareketleri üzerindeki negatif etkilerini gösteren bir başka araştırmaydı. Meydana gelen bazı diş hareketlerinin hastayı tedavi edip etmeme konusunda karar verdiği gerçeği yanında biofosfonatların kullanılması durumu daha da zor hale getirebilmektedir. Oral biofosfonatları kullanan ve diş çekimine ihtiyaç duymayan bazı hastalarda sınırlı bir diş hareketini sağlamaya çalışmak, hastayı bunun uygulanabilirliği ve ortodonti tedavisinin herhangi bir noktada kesilebileceği konularında bilgilendirilmesi koşullarında uygun olabilir görünmektedir. Amerikan Ortodontistler Derneği şu anda web sitelerinde, bifosfonatların kullanımına ilişkin spesifik bilgileri içeren ve bu uygulamayı uygun gören bir içerik bulundurmaktadır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: karrasjr@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.