Travmatik Kök Hasarlarını Belirlemek Üzere CBCT ile Bilinen Radyografileri Karşılaştırmak

Genel Bilgiler: Tam ortada olduğu düşünülen kök hasarlarında 2-D radyografi ile 3-D görüntüler arasında bu durumlara ilişkin veri farklılıkları olabilmektedir.

İncelenen Makale: Bornstein MM, Wölner-Hanssen AB, et al. Compariosn of Intraoral Radiography and Limited Cone Beam Computed Tomography for the Assessment of Root-Fractured Permanent Teeth. Dent Traumatol 2009; 25 (December): 571-577.

Geçmiş Deneyimler: Kalıcı dişlerin kök hasarlarına maruz kalması pek de yaygın olmayan bulgulardandır (yaralanmaların yaklaşık olarak %0,5 ile %7 arasında) ve de ortodontistler bu yaralanmalara sahip hastalara ilişkin sorumluluk almak durumundadırlar. Bu hasarlar tipik olarak kökte çatlağın bulunduğu lokasyona göre sınıflandırılmaktadırlar (apikal üçüncü, orta üçüncü ve koronal üçüncü olarak). Bunlardan koronal üçüncüdeki hasarın nasıl gelişeceği konusunda en az bilgiye ulaşılabilmektedir. Bilinen tanılar periapikal (PA) ve oklüzal (OC) radyografilerden yararlanmaktadır. Ancak, dental volumetrik tomografi (CBCT) tanı için gerekli 3-boyutlu bir görüntüyü standart bir CT’ ye oranla daha az radyasyon ile sunabilmektedir.

Amaç: Kök çatlaklarının teşhisinde PA ve OC radyografileri CBCT ile karşılaştırmak.

Dizayn: Gözlemsel araştırma. Katılımcılar: 2004 ile 2008 yılları arasında kök çatlakları nedeniyle tedavi edilen 38 hasta (26 erkek, 12 bayan) araştırma kapsamına alındı; toplamda 44 adet diş (43 merkez maksiler kesici diş ile 1 yanal maksiler kesici diş) incelendi.

Metotlar: Standart dental radyografi tekniği ile her bir hasarlı dişin OC ve PA radyografileri alındı. 3 DX Accuitomo makinesi ile kısıtlı bir CBCT görüntü de edinildi. Araştırmaya dahil edilebilmesi için diş köklerindeki hasarın OC ya PA radyografileri üzerinde saptanması gerekiyordu ki yalnızca CBCT üzerinde saptanabilenler araştırma kapsamına alınmadı. Diş kökündeki hasarlar OC ve PA radyografileri, yüze ait CBCT görünümü ve palatal CBCT görüntüsü kullanılarak sınıflandırıldı.

Araştırmanın Sonuçları: OC ve PA radyografiler CBCT görüntünün yüze ilişkin görünümü ile karşılaştırıldığında, vakaların%70,5’ inin aynı şekilde sınıflandırıldığı görüldü. Ancak, OC ve PA radyografileri palatal CBCT görüntü ile karşılaştırıldığında, vakaların yalnızca %31,8’ i aynı sınıflandırma içerisinde yer almaktaydı. CBCT görüntünün palatal görünümü kullanıldığında, vakaların %68’ inin servikal üçüncüde hasara sahip olduğu görüldü.

Sonuçlar: Kök hasarlarının teşhisi konusunda 2-boyutlu ile 3-boyutlu verilerden elde edilen bilgiler birbirleri ile çok da uyumlu olmamaktadır. CBCT görüntüler, farklı perspektiflerden görünüm sunmaları sebebiyle önemli avantajlar sağlamaktadır. Geçmiş literatüre bakıldığında çatlakların birçoğunun orta üçüncüde yer aldığı görülmektedir ancak bu mevcut araştırmaya göre çatlakların büyük kısmının (%68) palatal alanda olduğu saptanmıştır. Bu araştırmayı incelemek üzere daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu eklenebilir.

Araştırmacının Yorumları: Kök çatlağına sahip olduğundan şüphelenilen bir hastanın CBCT görüntüsünün elde edilmesi çoğu zaman çok değerli tanısal bilgiler sunabilmektedir. Alt çenelerinin ön kısmına ilişkin sorunlar yaşayan ortodonti hastaları CBCT görüntüler ile daha doğru bir teşhis konusunda avantaj sağlayabilir. Ofisinde CBCT makinelerine sahip olan ortodontistlerin diğer diş hekimlerine de gerekli olduğunda bu verileri sağlaması da önemli olabilir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: michael. bornstein@zmk.unibe.ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.