Egzersizler, Mandibular Cerrahi İşlem Sonrasında Değişen Hissiyatların Geçiş Sürecini Kısaltabilmektedir

Genel Bilgiler: Eğer hastalar mandibular geliştirme cerrahisi geçirmek üzere iseler, operasyon sonrası oluşan his değişimlerinin uzunluğunu azaltabilmeleri için kendileri gerçekleştirebilecekleri basit egzersizler yapmalarını önermelisiniz.

İncelenen Makale: Phillips C, Kim SH, et al. Sensory Retraining After Ortognathic Surgery: Effect on Patient Report of Altered Sensations. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 136 (December): 788-794.

Geçmiş Deneyimler: Bilateral sagital split osteotomi cerrahi işlemi geçiren hemen hemen tüm hastalar operasyon sonrasında değişen hissiyat ve his işlevlerinin bazı formlarını yaşamaktadırlar ki bu fonksiyonlar hastaların birçoğunda aşamalı olarak geri dönmektedir. Operasyon sonrasında hastanın kendi kendine gerçekleştirebileceği basit egzersizler bu değişen hissiyat ve his fonksiyonlarını geri kazanma süresini kısaltmada büyük bir yardım olabilmektedir.

Amaç: Bilateral sagital split osteotomi sonrasında hislere ilişkin egzersizlerin hastanın yüzsel hissiyatı üzerinde herhangi bir uzun vadeli etkisinin olup olmadığını saptamak.

Katılımcılar: Üniversite kliniğinde ya da özel bir ağız ve çene cerrahi merkezinde, alt çene bilateral sagital split osteotomisi geçiren 186 vaka araştırma kapsamında değerlendirmeye alındı.

Metotlar: Hastalar rastgele iki farklı gruba ayrıldılar. Bir grup operasyon sonrasında yalnızca standart açma egzersizleri yaparken, ikinci grup yine standart açma egzersizlerinin yanında aynı zamanda his fonksiyonlarına ilişkin egzersizler de yaptı. Her iki grup da, cerrahi prosedür öncesinde ve cerrahi işlemden 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonra his değişimleri bakımından değerlendirmeye alındı.

Araştırmanın Sonuçları: Psikolojik olumsuzluklar ve yaşların kontrol edilmesinin ardından, yalnızca açma egzersizleri yapan hastaların değişen his fonksiyonlarına sahip olma süreleri, bunun yanında hisleri geri kazanma amacıyla ekstra egzersiz yapan hastalara oranla 2 kat daha uzun his değişim süreçlerine sahip oldukları ortaya kondu.

Sonuçlar: Bilateral sagital split osteotomi geçirilmesinin ardından hastaların değişen hislerine ilişkin olasılıklar, hemen bu çene cerrahisi sonrasında başlayan ve herhangi bir zorluğu olmayan basit egzersiz programları ile en aza indirilebilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu araştırmada tarif edilen, hiç de pahalı olmayan kozmetik bir diş fırçası ve aynasının kullanılmasını kapsayan basit egzersiz programları ile cerrahi operasyon sonrası his değişimlerinin sürelerinin kısaltılabildiğini görmek beni gerçekten şaşırtmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak, hastalarınıza bu tür egzersizlerin mevcudiyeti konusunda tavsiyelerde bulunmanız ve cerrahi operasyonu gerçekleştiren ağız ve çene cerrahisi uzmanının bunlardan haberdar olmasını sağlamanız gayet işe yarayabilir görünmektedir. Sagital split osteotomi geçiren birçok hastada bu operasyon sonrası his değişimlerinin yaşanmasından tamamen kaçınabilmek pek mümkün görünmemektedir ancak bu egzersizlerin bu süreci kısaltmak üzere var olduğunu bilmek gerçekten de güzel.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: ceib_phillips@dentistry.unc.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.