Mandibular Geliştirme Distraksiyon Osteojenez Tarafından Yapıldığında Daha Stabil mi Olmaktadır?

Genel Bilgiler: Bilinen kemik ameliyatlarına oranla distraksiyon osteojenez kullanılarak mandibular geliştirme yapılması daha az relaps gösterme eğiliminde olduğu halde, farklılıklar çok da önemli değildir ve bu sebeple de prosedürün seçimi diğer faktörler üzerine yapılmalıdır, stabilite üzerine değil.

İncelenen Makale: Ow A, Cheung LK. Bilateral Sagittal Split Osteotomies and Mandibular Distraction Osteogenesis: A Randomized Controlled Trial Comparing Skeletal Stability. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 109 (January): 17-23.

Geçmiş Deneyimler: Geleneksel olarak Sınıf II mandibular hypoplasia hastalarının cerrahi tedavisi bilateral sagital split osteotomiden (BSSO) oluşmaktadır. 6 mm’ den küçük geliştirmeler için oldukça efektif olmasına rağmen daha büyük geliştirmeler daha az öngörülebilir stabiliteler ile sonuçlanmaktadır. Mandibular distraksiyon osteojenez (MDO) diğer bir yaygın tedavi olmaya başlamıştır özellikle de 10 mm’ den büyük geliştirmeler için uygulanmaktadır. Ancak bugüne kadar, 6 ile 10 mm aralığında her iki tekniği stabilite bazında karşılaştıran çok az araştırma yapılmıştır. Amaç: Normal düzeyde bir mandibular geliştirme için BSSO ve MDO tedavilerini karşılaştırmak.

Dizayn: Rastsal olarak geleceğe yönelik gerçekleştirilmiş klinik deneme.

Katılımcılar: Sınıf II mandibular hipoplazi (alt çenenin yetersiz gelişimi) hastası araştırma kapsamına alındı (18 tanesi araştırma başında atandı ancak 4 tanesi daha sonraki takip periyodunda gelememeleri sebebiyle bu çalışmayı tamamlayamadı). BSSO grubu için ortalama yaş 24,9 (19 ile 42 yaş aralığında) iken MDO grubu için bu değer 25,0 (18 ile 32 yaş aralığında) idi. Sistematik hastalıklara, asimetriye ve yüz ve kafatasına ait sendromlara sahip hastalar araştırma dışında tutuldu.

 

Metotlar: İlk basamak olarak hastalar rastgele BSSO ya da MDO grubuna atandı. Hastalardan sekiz tanesi titanyum katmanlar ile stabilize edilmiş standart BSSO prosedürü geçirdi; bu hastalardan 7 tanesi üzerinde ayrıca maksiler cerrahi de gerçekleştirildi. Diğer altı hasta da, alt son azı dişine distal olarak bilateral vertikal osteotomi geçirdi. Ağız içi distraksiyon katmanlar yerleştirildi ve 5 ile 7 günlük zaman periyodu boyunca günde 1 mm geliştirildi. Distraksiyon katmanlar 3 ay sonra cerrahi olarak kaldırıldı. Bu vakalardan 3 tanesi üzerinde maksiler cerrahi de gerçekleştirildi. Radyografik işaretleyiciler olarak mini vidalar distal ve proksimal segmentler içerisine yerleştirildi. Hastalar, 2 hafta, 6 hafta, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl sonrasında olmak üzere lateral sefalografları alınmak üzere yeniden çağrıldı.

Araştırmanın Sonuçları: 6 ile 10 mm değerleri arasındaki mandibular geliştirme için hem BSSO hem de MDO iyi birer cerrahi teknik olarak ortaya çıktı. Diğer bir tekniği seçmek istendiğinde stabilite dışında başka faktörler (hasta tercihi, cerrah performansı, ikinci bir cerrahi prosedür ihtiyacı) göz önüne alınabilir.

Araştırmacının Yorumları: Araştırma yazarlarının rastsal bir deneme dizaynı tercih etmesine rağmen, değerlendirmesi tamamlanan araştırma topluluğu oldukça küçük görünmektedir ki bu da iki grup arasındaki farklılıkları bulmayı çok zor hale getirmiştir. BSSO grubunda %20, MDO grubunda %5 relaps bulunmuştur ancak bu farklılık önemli olmamıştır zira küçük araştırma topluluğu ve az seviyedeki çeşitlilik bunun önüne geçmiştir. Bazı hastalarda gerçekleştirilen maksiler prosedürlerin de araştırmaya dahil edilmesi bu kapsamda incelenmesi zor olan bir değişken daha eklemiştir. Bir ortodontist olarak, bu 6 ile 10 mm arasındaki geliştirmelerde mümkün olan en kesin pozisyonlandırmayı sağlayabilmesi sebebiyle BSSO’ yu tercih etmekteyim.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: lkcheung@hkucc.hku.hk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.