Sagital Split Osteotomi, Statik Oklüzyonu Düzeltmekte ve Mandibular İleri Yönde Hareketi Geliştirmektedir

Genel Bilgiler: Alt çenenin ileri yönde çıkık olması durumlarını düzeltmek üzere gerçekleştirilen sagital split osteotomi, cerrahi işlem sonrasında kinesiograf (çene hareketlerini üç boyutlu olarak kaydederek ,anomalileri saptamak için kullanılan cihaz) ile ölçüldüğünde, aynı zamanda mandibular hareketi geliştirdiği görülmüştür

İncelenen Makale: Wang D, Fu J, et al. Changes of Mandibular Movement Tracings After the Correction of Mandibular Protrusion by Bilateral Sagital Split Ramus Osteotomy. J Oral Maxillofac Surg 2009; 67 (October): 2238-2244.

Geçmiş Deneyimler: Alt çenenin ileri yönde çıkık olması durumu ve anterior çapraz kapanış gösteren hastalar sıklıkla alışılagelmedik çiğneme durumları gösterirler. Çiğneme sırasında alt çenenin kapanması sebebiyle, yine alt çenenin maksilerkesici dişler ile olumsuz bir kontaktan kaçınmak için genellikle daha anterior bir pozisyonda yer alması gerekmektedir ve bu sebeple anterior çapraz kapanış daha da kötü hale gelebilmektedir. Normal bir overbit ya da overjet elde etmek üzere, mandibular prognatizm ve anterior çapraz kapanış, sagital split osteotomi ie düzeltildiğinde mandibular hareketlere ne olmaktadır? Hasta yine aynı çiğneme durumunu korumakta mıdır yoksa daha normal bir çiğneme şekline mi sahip olmaktadır?

Amaç: Mandibular protrüzyona sahip hastaların cerrahi olarak düzeltilerek normal bir overbit ve overjet ilişkisine kavuşturulmasında sagital split osteotominin mandibular hareket durumları üzerindeki etkilerini değerlendirmeye almak.

Dizayn/Katılımcılar: Bu, normal oklüzyona sahip 30 kişiden oluşan bir kontrol grubu ile karşılaştırılan ve mandibular prognatizme sahip 14 vakayı inceleyen ve geçmişe yönelik olarak gerçekleştirilen bir araştırmaydı.

Metotlar: Başlangıç olarak, cerrahiden önce, çiğneme süreci boyunca mandibular kesici dişler göz önüne alınıp kinesiograf kullanılarak çiğneme hareketleri izlendi. Hem kontrol grubundaki vakalar hem de mandibular prognatizme sahip hastalar değerlendirildi. Sonrasında, cerrahi işlemin ardından, cerrahi işlem gören grup yeniden değerlendirilerek çiğneme esnasında mandibular hareketlerinde herhangi bir değişim olup olmadığı gözlemlendi.

Araştırmanın Sonuçları: Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, çene cerrahisinden önce, normal overbit/overjet ilişkisine sahip hastalar ile karşılaştırıldığında mandibular prognatizme sahip hastaların mandibular hareketleri ve çiğneme süreçleri arasında önemli farklar bulunmaktaydı. Çene cerrahisinin gerçekleştirilmesinin ardından, bu hastaların daha normal çiğneme fonksiyonlarına sahip olduğu ve cerrahi prosedür ardından mandibular hareketlerinin kontrol vakalarına yaklaştığı görüldü.

Sonuçlar: Mandibular prognatizmi düzeltmek üzere gerçekleştirilen sagital split osteotomi yalnızca statik oklüzyonu tedavi etmemekte aynı zamanda cerrahi prosedür sonrasında kinesiograf ile de ölçüldüğü üzere mandibular hareketleri iyi yönde geliştirmektedir.

Araştırmanın Sonuçları: Makaleyi okumadan evvel yazarların araştırma hedeflerinin ne olduğunu bilmememe rağmen, çene cerrahisi gerçekleştirildikten sonra bazı hastaların yeni bir çiğneme doğrultu ve yönüne sahip olacağı konusunda problemlere sahip olabileceğini varsaymıştım. Burada, kinesiograf kullanılarak mandibular hareketler açık bir şekilde ölçülmüş ve anterior çapraz kapanışa sahip hastaların çiğneme süresince daha uygun bir mandibular harekete çabucak adapte oldukları ortaya konmuştur.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, DDS, MSD

Email: rszeng@yahoo.ca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.