Distraksiyon Osteojenezin Avantajları

Genel Bilgiler: Maloklüzyonların belirli tipleri için, distraksiyon osteojenez alt çenenin sagital split osteotomisine oranla daha yüksek stabiliteye ve daha az komplikasyona sahiptir.

İncelenen Makale: Ow A, Cheung LK. Skeletal Stability and Complications of Bilateral Sagittal Split Osteotomies and Mandibular Distraction Osteogenesis: An Evidence-Based Review. J Oral Maxillofac Surg 2010; 67 (November): 2344-2353.

Geçmiş Deneyimler: Sınıf II maloklüzyonun cerrahi olarak düzeltilmesi yetişkin hastalar arasında oldukça yaygındır. Sınıf maloklüzyonlar için en bilindik cerrahi prosedür ise sagital split osteotomidir. Ancak, bu prosedür bazı dezavantajlara sahiptir ki tekrar kötüleşmeye eğilim ve bazı komplikasyonların ortaya çıkması bunlara dahildir. Alt çeneyi uzatmak üzere kullanılabilecek başka bir cerrahi prosedür de distraksiyon osteojenezdir. Bu cerrahi işlem popüler olmasa da, daha az komplikasyona sahip olup daha fazla stabilite sağlayabilir mi?

Amaç: Mevcut literatüre ilişkin klinik araştırmaların istatistiksel analizini gerçekleştirmek ve sagital split osteotomi ya da mandibular distraksiyon osteojenez sonrasında alt çenenin stabilitesini ve komplikasyonları değerlendirmeye alan makaleleri belirlemek.

Dizayn/Metotlar: Bu, sagital split osteotomi ve distraksiyon osteojeneze ilişkin mevcut literatürün bulgulara dayalı olarak gözden geçirilmesine ilişkin bir makaleydi. Kapsamlı ve ayrıntılı bir araştırmanın ardından, makalenin yazarları kriterlerine uygun olan 49 makale belirledi. Yapılan ek analizler sonrasında, bu çok sayıda makale stabilite ve komplikasyonlara ilişkin çalışmalar doğrultusunda azaltıldı. Son olarak yazarlar, araştırmanın temel sorularına ilişkin yanıtları alabilmek üzere 2 prosedürü karşılaştırdı.

Araştırmanın Sonuçları: Stabilite karşılaştırıldığında yapılan meta analizin sonuçlarına göre sagital split osteotomi ve mandibular distraksiyon osteojenez karşılaştırılabilir bulundu ve relaps yüzdesi sırası ile %15 ve %17 olarak belirlendi. Ancak yazarlar, yüksek mandibular düzlem açısına sahip olan hastalarda sagital split osteotomi için potansiyel relaps değerinin %29’ a çıktığını, normal mandibular düzlem açılarına sahip hastalarda ise bu değerin %11 olduğunu da not ettiler. Komplikasyonlar ele alındığında ise sagital split osteotomi ile distraksiyon osteojenez arasında net bir farkın olduğu görüldü. Sagital split osteotomi geçiren hastalar diğer grup ile karşılaştırıldığında daha fazla kondilar rezorbsiyona ve inferior alveolar sinir persistansına sahipti.

Sonuçlar: Yazarların neticelendirmelerine bakıldığında, sagital split osteotomi ve distraksiyon osteojenez arasındaki stabilite değeri kıyaslanabilir olmasına rağmen, distraksiyon osteojenezin diğer prosedür ile karşılaştırıldığında daha fazla avantaj sunduğu ortaya konulabilir.

Araştırmacının Yorumları: Bu, bulgulara dayalı olarak gerçekleştirilen oldukça ilgi çekici bir araştırmaydı. Ancak ben, araştırmanın belirli yönleri ile ilgili yorumlar yapmak istiyorum. İlk olarak, distraksiyon osteojenezi ele alan oldukça az sayıda makale bulunmaktadır. Basitçe, bu prosedür yeterli derecede araştırılmamıştır. Ayrıca, bu tedavide alt çeneye ilişkin prosedür boyunca hastalar distraktör giymek zorundadırlar ki bu kemiğin iyileşme süreci için de geçerlidir ve takılan bu distraktörü kaldırmak üzere de ikinci bir cerrahi prosedüre ihtiyaç duyulmaktadır. Cerrahi operasyon sonrası daha az komplikasyon oluşturmasına rağmen distraksiyon osteojenez hastanın katlanabileceği basit bir prosedür olmamaktadır.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: lkcheung@hkucc.hku.hk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.