Sefalometrik Analizler TME Fonksiyon Bozukluklarını Aynı Paralelde Ayırt Edebiliyor Mu?

Genel Bilgiler: Bu araştırmada, 2 grup TME bozukluğunu ayırabilen sefalometrik değişkenlerin:

1) A-B düzlem-yüzsel düzlem açısı

2) Palatal düzlem-oklüzal düzlem

3) Kesici dişler arası açının olduğu elde edilmiştir.

İncelenen Makale: Emshoff R, Moriggl A, et al. Cephalometric Variables Discriminate Among Magnetic Resonance Imaging-Based Structural Characteristic Groups of the Temporomandibular Joint. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011; 112 (July): 118-125.

Geçmiş Deneyimler: Temporomandibular eklem (TME) disk yer değiştirmelerinde, eklem iltihaplarında (OA) ve yüz ve kafatasına ilişkin morfolojide kaydedilen ileri gelişmeler sayesinde dejeneratif değişimlerin ilerlemesini ve teşhisini sağlamak çok daha kolaylaşmıştır.

Amaç: Eklem ağrılarına sahip 2 farklı grup TME hasta grubunda, sefalometrik ölçümlerin bu iki grup arasındaki farkları teşhis edip etmediğini saptamak.

Araştırma Dizaynı: Retrospektif bir analiz yapılmıştır.

Katılımcılar: Miyofasiyel ağrı ile ilişkilendirilebilecek unilateral eklem ağrılarına sahip olduklarına dair tanı konulmuş 56 hasta (50 bayan, 6 erkek; ortalama yaşam süreleri 36 ± 14) araştırma kapsamında analiz edildi. Tüm vakaların “bilateral OA ile ilişkili, redüksiyonlu unilateral ya da bilateral disk yer değiştirimi (DDwoR)” veya “eklem iltihabı bulunmaksızın indüksiyonlu unilateral ya da bilateral disk yer değiştirimi (DDwR)” suretleriyle MR görüntüleri kaydedildi. Ciddi TME sorunu olan hastalar, travmaya maruz kalanlar, herhangi bir ortodonti tedavi geçmişine ya da gençlik döneminde dejeneratif bir eklem hastalığına veya kongenital anomalilere sahip hastalar araştırma kapsamı dışında bırakıldı.

Metotlar: 35 farklı değişkeni ölçmek üzere lateral sefalometrik radyografiler tek bir araştırmacı tarafından sayısal hale getirildi. MRI tanılarına dayanılarak 56 hasta iki farklı TME grubuna ayrıldı. Tek değişkenli bir varyans analizi gruplar arasındaki farklılıkların gözlemlenmesi için kullanıldı, ayrıca TME sınıflandırma grupları arasındaki farklılıkların saptanıp saptanamadığına karar verebilmek için bir diskriminant fonksiyon analizinden de yararlanıldı.

Araştırmanın Sonuçları: İki grup arasında ciddi sefalometrik farklılıklara rastlandı. Bilateral OA ile birlikte DDwoR’ ye sahip hastaların bulunduğu grubun alt çenenin daha posterior bir pozisyonda bulunması sebebiyle Sınıf II iskeletsel artışa, azalmış ramus yüksekliğine ve öne doğru daha çok eğimlenmiş mandibular kesici dişlere sahip olduğu görüldü. Diskriminant fonksiyonu ise 3 sefalometrik değişkene dayalı olarak vakaların %87,5’ ini ayırt etmeyi başardı: A-B düzlem-yüzsel düzlem açısı, palatal düzlem-oklüzal düzlem ve kesici dişler arası açı olmak üzere.

Sonuçlar: OA bulunmayan DDwR ve OA bulunan DDwoR ile tanı konulan TME hasta grupları arasında ciddi sayılabilecek sefalometrik farklılıklar görülebilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Araştırma gurubunda yalnızca eklem ağrıları ile ilişkili miyofasiyel ağrılara sahip hastalara yer verilmemesi ve aynı zamanda TMD hastaları arasındaki farklılıkları tam doğru şekilde saptayabilmek adına bir sefalometrik model oluşturabilmek için diğer temporomandibular eklem bozuklukları tanılarının ve herhangi bir rahatsızlığa uğramamış vakaların da araştırma kapsamında analiz edilmiş olması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca, uygulanan fonksiyonun da etkililiğinin görülebilmesi için başka bir araştırma gurubu üzerinde test edilmesi gerekirdi diye düşünüyorum.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: ruediger.emshoff@uki.at

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.