Yüzsel Asimetri Nedeniyle İntraoral ve Molar Pozisyonda Değişimler

Genel Bilgiler: Yüzsel asimetri, asimetrik intraoral baskı ve mandibular molar eğilim ile ilişkili olmaktadır.

İncelenen Makale: Takada J, Ono T, et al. Association Between Intraoral Pressure and Molar Position and Inclination in Subjects With Facial Asymmetry. Eur J Orthod 2011; 33 (June): 243-249.

Geçmiş Deneyimler: Ortodontideki denge teorisinde var olduğu üzere dil ve yanağın uyguladığı baskı dengede olmalı ve periodontal membrandan gelen baskı da bu noktada önemli bir rol oynamaktadır. Amaç: Ciddi yüzsel asimetrilerin intraoral baskı ve molar pozisyonlar üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Araştırma Dizaynı: Klinik deneme.

Katılımcılar: Unilateral posterior çapraz kapanışa sahip 12 yetişkin Japon hasta (8 bayan, 4 erkek; ortalama yaş 25 ± 8) araştırma kapsamında değerlendirildi. Tüm vakaların mandibular kesici dişlerinin orta hattı midsagital düzlemden (MSP) 4mm ya da daha fazla sapma göstermekteydi. Doğuştan gelen bozukluklara, temporomandibular eklem bozukluklarına ya da herhangi bir ortodonti tedavi geçmişine sahip vakalar araştırma kapsamı dışında bırakıldı.

Metotlar: Her iki alt çene birinci azı dişinin yüzsel ve lingual yüzeyleri üzerindeki mevcut intraoral baskılar, basınç sensörlerine sahip intraoral aparey ile kaydedildi. 20 saniye boyunca alt çenenin serbest pozisyonuna ait beş kayıt alındıktan sonra aparey en az 5 dakika boyunca hastalara takıldı. Bunlara ek olarak, bir PA sefalogram interkuspal pozisyondan alındı. Son olarak alt çene azı dişlerinin MSP’ye ve yüzsel düzleme göre pozisyonları ve eğiklik durumları kaydedildi.

Araştırmanın Sonuçları: Kaydedilen sonuçlara göre, kaymayan taraf ile karşılaştırıldığında kayan alanda yanak baskısının önemli ölçüde daha yüksek olduğu (5,8 g/cm² vs 2,6 g/cm²), öte yandan dilin oluşturduğu baskının da ciddi ölçüde düşük olduğu (1,5 g/cm² vs 5,5 g/cm²) görüldü. Kayma gösteren taraftaki mandibular azı dişleri MSP’den ciddi derecede daha uzaktaydı ve kaymayan tarafa oranla daha fazla eğiklik göstermekteydi. Ayrıca, mandibular azı dişlerinin yanak baskısı ve dil/yanak baskı oranı ile önemli ölçüde korelasyon gösterdiği görüldü, ancak yalnızca dil baskısı ile bağlantılı önemli bir ilişkiye rastlanmadı.

Sonuçlar: Yüzsel asimetri, intraoral baskının asimetrik olması ile ve mandibular azı dişlerin pozisyon ve eğilimleri ile ilişkili olmaktadır. Dil/yanak baskı oranı ile de mandibular molar pozisyon ve eğilim arasında bağlantı kurulabilmesi mümkün görünmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bu tür araştırmaları gerçekleştirmek her zaman zorlu olmaktadır çünkü intraoral baskı ciddi bir çeşitlilik göstermektedir ve kullanılan aparey de ek bir kalınlık oluşturarak okunan baskı değerini değiştirebilmektedir. Ancak yine de, asimetrik çene gelişiminin intraoral baskıları değiştirdiği sonucu oldukça açık görünmektedir. Bu hastaların takip edilerek ortodontik ve/veya cerrahi tedavilerinden sonra elde edilebilecek daha fazla intraoral baskı değerlerinin okunması ile normalize olup olmadığının belirlenmesi çok ilgi çekici olabilirdi. Sanırım açık olan bir diğer nokta da, yumuşak doku baskılarının ve birbirleri arasındaki dengelerinin diş pozisyonları üzerindeki etkilerine ilişkin hala öğrenmemiz gereken çok şey olduğu.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: t.ono.orts@tmd.ac.jp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.