Yarık Dudak ve Damak, Okumayı Öğrenme Becerilerini Kötü Yönde Etkiliyor mu?

Genel Bilgiler: Ciddi konuşma problemlerine sahip yarık dudak ve damak hastaları aynı zamanda erken okuma becerilerinde de çok zayıf performanslar göstermektedir.

İncelenen Makale: Chapman KL. The Relationship Between Early Reading Skills and Speech and Language Performance in Young Children With Cleft Lip and Palate. Cleft Palate Craniofac J 2011; 48 (May): 301-311.

Geçmiş Deneyimler: Yarık dudak ve damak problemlerine sahip çocukların konuşma ve dil becerilerini geliştirme konularında sıkıntı ve gecikmeler yaşadığı bilinmektedir. Bu gecikmeler de genellikle yarık sebebiyle meydana gelen yapısal problemler ile ilişkilendirilmektedir, ancak son zamanlarda yapılan araştırmalarda bunun yalnızca bir artikülasyon problemi olmadığı aynı zamanda kognitif-linguistik bir konuşma problemi olduğu düşünülmektedir.

Amaç: Yarık dudak ve damak hastalarında dil, konuşma ve okuma becerilerini incelemek. Araştırma Dizaynı: Vaka-kontrol araştırması.

Katılımcılar: 28 yarık dudak ve damak hastası (18 erkek, 10 kız; ortalama ömür: 5 yıl 7 ay), yarık dudak ya da damak problemine sahip olmayan 28 çocukla (18 erkek, 10 kız; ortalama ömür: 5 yıl 8 ay) eşleştirildi. Yarık dudak ve damak hastaları bir kraniyofasiyel cerrahi merkezinde tedavi edilmiş şekilde ele alındı ve çocuklarda herhangi bir sendroma dair bulgu ya da duyma kaybı bulunmamaktaydı. Yarığa sahip olmayan çocuklar ise yerel bir okul öncesi eğitim merkezinden temin edildi ve bu çocukların herhangi bir konuşma ya da dil bozukluğu bulunmamaktaydı.

Metotlar: Standart hale getirilmiş test, sessiz bir odada yaklaşık 3 saat boyunca çocuklara uygulandı. Okuma becerileri, bir yetenek testi ile birlikte değerlendirildi ve bunun sonucunda çocukların alfabe bilgisi ve boyalı materyallerden çıkardığı anlamlar incelendi. Goldman-Fristoe Artikülasyon Testi ile birlikteyse artikülasyon becerileri test edilerek çocukların farkedilen dil alışkanlıkları kaydedildi.

Araştırmanın Sonuçları: Yarık tipine (tek taraflı ya da çift taraflı) ve uygulanan cerrahi düzeltmeye (1 ya da 2 aşamalı) dayalı olarak çocuklar arasında herhangi önemli bir farklılığa rastlanmadı. Tüm kategorilerde yarık dudak ve damak problemlerine sahip çocuklar ortalamanın altında kaldı, ancak bu farklılıkların yalnızca artikülasyon becerilerinde, genel okuma oranlarında ve alfabe bilgisini kapsayan alt bölümlerde ciddi olduğu görüldü. Erken okuma becerileri ile konuşmayı üretmedeki beceriler arasında önemli bir korelasyon olduğu kaydedildi.

Sonuçlar: Ciddi konuşma problemlerine sahip yarık dudak ve damak hastaları okumada da yapılan testler sonucunda zayıf performanslar göstermektedir.

Araştırmacının Yorumları: Makalenin yazarının da belirttiği üzere araştırma topluluğu oldukça dar tutulmuş ve gelecekte mutlaka arttırılması gerekmekte. Ayrıca, her ne kadar çocuklar bir kraniyofasiyel cerrahi merkezinden elde edilmişse de, bu dudak ve damak yarığına sahip çocukların kaç tanesinin konuşma becerilerini geliştirmek için –yapılan müdahale farklılığı minimize etmede yardımcı olma yönünde olsa da, erken profesyonel müdahaleler aldığını bilebilmek ilgi çekici olabilirdi. Ortodontistler de, özellikle konuşma problemleri yaşayan ve okuma becerilerini geliştirmede yetersiz görünen yarık hastalarında karşılaşabilecekleri muhtemel zorlukların farkında olmalıdır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: kathy.chapman@health.utah.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.