Ortognatik Cerrahi Süresince Ne Kadar Kan Kaybı Meydana Geliyor?

Genel Bilgiler: Ortognatik cerrahi sırasında ortalama olarak kaybedilen kan miktarı, kan naklinin gerekli olduğu limitlerin altında kalmaktadır.

İncelenen Makale: Pineiro-Aguilar A, Somoza-Martin M, et al. Blood Loss In Orhtognathic Surgery: A Systematic Review. J Oral Maxillofac Surg 2011; 69 (March): 885-892.

Geçmiş Deneyimler: Ortognatik cerrahi genellikle iskeletsel bir kapanış bozukluğunu düzeltmek üzere gerçekleştirilmektedir; ancak cerrahi işlem alt çeneyi ve üst çeneyi kapsamaktadır, dolayısıyla ameliyat sırasında bir kanama meydana gelmesi ciddi bir problem oluşturabilir. Bazı vakalarda cerrahlar, cerrahi prosedür uygulanmadan önce hastanın kan bağışlaması ile ameliyat sırasında kan naklinin gerekebileceği durumlarda kullanılmasını önermektedir. Peki, çene cerrahisi sırasında ortalama kan kaybı ne olmaktadır?

Amaç: Çene cerrahisi sırasında ne kadar kan kaybının yaşandığına dair literatürün taranması ile sonuçlar elde etmek.

Araştırma Dizaynı/Katılımcılar: Araştırmaya iki veritabanı üzerinden 30 yıllık periyot boyunca ortaya konulan araştırmaların sistematik bir biçimde gözden geçirilmesiyle başlandı. Bu taramadan sonra, yazarlar araştırmaya dahil edilebilecek 90 makaleye rastladı; ancak, kendi dahil etme kriterlerine dayanarak bu sayıyı 7 adet rapora düşürdü.

Araştırmanın Sonuçları: Ameliyat esnasında kaybedilen ortalama kan hacminin 436 mL olduğu görüldü. Ortalama standart sapma ise 207 mL idi. Ortalama cerrahi işlem süresi de 196 dakika olarak belirlendi.

Sonuçlar: Maksiler, mandibular ya da kombine cerrahi prosedürlerde ortaya çıkan kan kayıp miktarları kan naklinin gerekli olduğu limitlerin altında kalmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Her ne kadar ortognatik cerrahi esnasında genellikle kan naklinin ihtiyaç duyulacağı miktarlardan az kan kaybı yaşansa da, kan nakline ihtiyaç duyulabilecek durumlarda kullanılabilmesi için birçok cerrah hala hastaların kanlarını bağışlamasının önemli ve gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Eğer ihtiyaç duyulmazsa da, kan bankasına iletilerek başka hastaların yararlanması sağlanabilir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: abel.garcia@usc.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.