Hızlı Maksiler Ekspansiyonun Sağlanması -Haas vs Hyrax

Genel Bilgiler: Aktif aparey kaldırımının sonunda ölçümlendiğinde bir Hyrax genişleticisi bir Haas genişleticisine göre daha fazla iskeletsel genişletme elde etmektedir.

İncelenen Makale: Weissheimer A, de Menezes LM, et al. Immediate Effects of Rapid Maxillary Expansion With Haas Type and Hyrax Type Expanders: A Randomized Clinical Trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140 (September): 366-376.

Geçmiş Deneyimler: Hızlı maksiler genişletme tedavileri sunan ortodontistlerin büyük çoğunluğu Haas ya da Hyrax genişleticileri kullanmaktadır. Peki, iskeletsel genişletme göz önüne alındığında bir apareyin bir diğerinden daha iyi olduğunu söylemek mümkün müdür?

Amaç: Haas tipi ve Hyrax tipi hızlı maksiler genişletme apareylerinin etkililiklerinin karşılaştırılması. Katılımcılar: Transvers maksiler bozukluklara sahip ve yaş ortalamaları 10,7 olan 33 vaka araştırma kapsamında değerlendirildi.

Metotlar: Araştırma topluluğundaki vakalar rastsal bir şekilde 2 gruba ayrıldı, gruplardan bir tanesi Haas genişleticisi ile tedavi edilirken diğer grup Hyrax apareyi ile tedavi edildi. İki grup arasındaki iskeletsel ve dental değişimlerin farklılıklarını değerlendirmek üzere CBCT taramalar, genişletmenin hemen öncesinde ve aktif genişletmenin sonunda alındı.

Araştırmanın Sonuçları: Haas grubu ile karşılaştırıldığında Hyrax grubunda, istatistiksel olarak çok daha fazla ortopedik etkiler edilirken maksiler birinci azı dişlerinin de daha az devrilme eğiliminde olduğu görüldü. Üst çenenin arka alanı ile karşılaştırıldığında, ön alanda daha fazla oranda sutural genişletme elde edildiği görüldü. Alveolar düzeydeki genişletmenin, toplam genişletmede %70’ lik bir orana sahip olduğu belirlendi. Ayrıca her iki apareyin de üst çeneyi genişletmede başarılı olduğu ortaya kondu.

Sonuçlar: Hem Haas tipi hem de Hyrax tipi hızlı maksiler genişleticiler, maksiler transvers boyutlarda ciddi artışlar elde etmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Her ne kadar Haas tipi genişletici ile karşılaştırıldığında Hyrax tipi genişleticiler istatistiksel olarak daha büyük ortopedik etkiler ortaya koymayı başarsa da, farklılıklar oldukça minimal görünmekte ve muhtemelen aralarında klinik olarak ciddi bir fark bulunmamaktadır. Bu tür çalışmalarda, CBCT kullanımı gerçekten inanılmaz bir araştırma aracı olabilmektedir. Makalede CBCT ile anteroposterior sefalogramların ya da diğer modellerin karşılaştırılması yer almamaktadır. Umarım araştırmacılar bu verileri sürdürüp 2 apareyin etkileri arasında uzun vadede herhangi bir farklılığın oluşup oluşmadığını da gelecekte ortaya koyarlar.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: andre5051@hotmail.com

Anahtar Kelimeler: Maksiler Ekspansiyon, İskeletsel Genişletme, Haas ve Hyrax Apareyleri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.