Bukkal Kemik Kalınlığı Quad-Helix Ekspansiyon ile Azalmaktadır

Genel Bilgiler: Quad-helix apareyi tarafından üretilen ışın kuvvetleri, dişleri kortikal düzlem doğrultusunda hareket ettirebilecek etkiye sahip görünmektedir.

İncelenen Makale: Corbridge JK, Campbell PM, et al. Transverse Dentoalveolar Changes After Slow Maxillary Expansion. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140 (September): 317-325.

Geçmiş Deneyimler: Ortodontistlerin birçoğu maksiler genişletmeyi elde etmek amacı ile tedavinin birinci aşaması olarak quad-helix apareyini kullanır. Peki, bu aparey ile birlikte gerçek genişletme nasıl gerçekleşmektedir?

Amaç: Quad-helix apareyi ile birlikte 1.Faz tedavisi süresince ve sonrasında oluşacak transvers değişimleri değerlendirmeye almak.

Katılımcılar: Maksiler arkları quad-helix apareyi ile birlikte genişletilen ve art arda tedavi edilen tam 73 hasta araştırma kapsamında incelendi.

Metotlar: 1.Faz tedavisinin başlatılmasından önce ve 2.Faz tedavinin startından önce dental volumetrik tomografi (CBCT) taramaları hastalardan elde edildi. Tedavinin bu iki aşaması arasındaki transvers maksiler iskeletsel ve dental değişimler kaydedildi.

Araştırmanın Sonuçları: Tedavinin 2 aşaması sırasında elde edilen CBCT taramaların değerlendirilmesi sonrasında, quad-helix apareyinin başarılı bir biçimde palatal, alveolar ve intermolar genişlikleri arttırdığı görüldü. Genişletme süresince, maksiler bukkal dişlerin dental alveolus boyunca hareket etmeleri sebebiyle bukkal kemik azalırken palatal kemik artmaktaydı. Yaklaşık olarak hastaların üçte birinde maksiler birinci azı dişlerinin mesial bukkal kökleri yönünde çok az ya da hiç bukkal kemik gözlemlenmedi ki kemiğin tedaviden evvel var olup olmaması da bir değişikliğe neden olmadı. Quad-helix apareyi tarafından sağlanan ışın kuvvetlerinin dişlerin kortikal düzlem boyunca hareketini sağlamada başarılı olduğu görüldü. Molar dişler arası genişlikte en fazla artışa sahip olan hastalar aynı zamanda lingual kemik kalınlığında en yüksek artışa ve bukkal kemik kalınlığında en büyük düşüşe sahipti; bukkal kemik kalınlığındaki ortalama azalma miktarı lingual kemik kalınlığının ortalama artışı ile aynıydı. Quad-helix ile elde edilen dental hareket yaklaşık olarak toplam genişletmenin %40 ile %50’ sini oluşturmaktaydı. Vakaların neredeyse üçte biri, tek taraf ya da her iki taraf üzerinde hiç ya da çok az bukkal kemik gösterdiler.

Sonuçlar: Quad-helix apareyi ile sürdürülen maksiler genişletme tedavileri lingual kemik kalınlığında artış, bukkal kemik kalınlığında ise azalma ile sonuçlanmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Quad-helix ile elde edilen önemli ölçüdeki bukkal kemik kalınlığı kaybını gördüğüme şaşırdığımı belirtmeliyim ancak öte yandan bu aparey tarafından üretilen kuvvetlerin dişleri kortikal düzlem içerisine hareketini sağlamada başarılı olması da beni ayrıca şaşırtmıştır. Maksiler kortikal kemiğin hızlı maksiler genişletme ile perfore edildiğini görmüştüm, ancak daha yavaş bir genişletme ile daha az bukkal kemik kaybı yaşanabileceğini sanıyorum. Quad-helix apareyinin maksiler genişletmede oldukça yaygın biçimde kullanıldığına bakılırsa ve her ne kadar benim bukkal plate perforasyonların birçok örneğinin farkında olmamam sebebiyle, genişletme süresince meydana gelen bukkal kemik kayıplarının genişletme sonrasında adapte olma yeteneğine sahip olacağı varsayımında bulunacağım.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: phbuschang@bcd.tamhsc.edu

Anahtar Kelimeler: Quad-Helix Apareyi, Yavaş Maksiler Ekspansiyon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.