Segmental Le Fort I Kemik Ameliyatının Ardından Beklenebilecek Komplikasyonlar

Genel Bilgiler: Segmental Le Fort I kemik ameliyatına maruz kalan hastaların %27’ sinde komplikasyonlar ile karşılaşılmış, ancak bu hastaların yalnızca %14’ ü oronazal fistül (burun ve ağız boşluğunun olmaması gereken bir bağlantı (fistül) ile birleşmesi durumu) ya da diş özlerinin ölümü gerçekleşmiş dişler gibi spesifik olarak segmentalizasyon ile ilişkili komplikasyonlar edinmiştir.

İncelenen Makale: Ho MW, Boyle MA, et al. Surgical Complications of Segmental Le Fort I Osteotomy. Br J Oral Maxillofac Surg 2011; 49 (October): 562-566.

Geçmiş Deneyimler: Segmental maksiler Le Fort I kemik ameliyatları üst çene dâhilindeki transvers ve dikey bozuklukları düzeltmek üzere üst çenenin yeniden pozisyonlandırılması için gerçekleştirilebilmektedir, ancak bu prosedürü takip ederek komplikasyonların oranlarını değerlendiren çok az araştırma bulunmaktadır.

Amaç: Segmental maksiler cerrahiyi takiben ortaya çıkan komplikasyon oranlarının değerlendirilmesi.

Araştırma Dizaynı: Geçmişe yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma.

Katılımcılar: 1995 ve 2009 yılları arasında Liverpool şehrinde Bölgesel Maksillofasiyal Cerrahi Diş Hekimliği Birimi’nde segmental Le Fort I kemik ameliyatı ile art arda tedavi edilen 85 hasta araştırma kapsamında değerlendirildi. Hastalardan bir tanesi cerrahi müdahale öncesinde ortodonti tedavisi almış ve ayrıca popülasyonun %81’ i iki çeneyi de kapsayan prosedür geçirmişti.

Metotlar: Bilinen Le Fort I osteotomi segmentleri ve maksiler down fracture’ ı takiben, segmental osteotomi parçaları elde edildi ve bu segmentler minimal subperiosteal elevation ile mobilize edildi. Daha önceden elde edilmiş splint ile intermaksiler fiksasyon operasyon sırasında yerleştirilirken mini-plaklar rijid maksiler fiksasyon için yerleştirildi. Kemik aşıları hastaların %25’ ine yerleştirildi. Yumuşak dokular kapatıldı, intermaksiler fiksasyon kaldırıldı ve palatal akrilik plağın operasyon sonrası 6 hafta boyunca kullanılması sağlandı.

Araştırmanın Sonuçları: Maksilanın segmentlere ayrılması işlemi her bir hastaya uygun olacak şekilde tasarlandı, üst çeneyi iki (%15), üç (%82) ya da dört (%2) parçaya ayırmak suretiyle. Cerrahi operasyon sırasında komplikasyonlar hastaların %11’ inde oluştu, bunlar oronazal komünikasyon (%6), bir premolar dişin kök fraktürleri (1 hasta) ve tamamlanmayan kesikler nedeniyle planda dâhilinde yer almayan segmentalizasyon işlemleri (1 hasta) dahildi. Operasyon sonrası komplikasyonlar ile hastaların %21’ inde karşılaşıldı, bunlar mini-plak rahatsızlığı ya da enfeksiyonu (%9), oronazal fistül (%5), diş canlılığının kaybı (%4), gecikmiş ya da fibrüz birleşme (3 hasta) ya da premolar dişin kaybı (1 hasta) idi. Ayrıca, iki hastada da üst çenenin pozisyonunun düzeltilebilmesi için ek cerrahi işlem gerçekleştirildi.

Sonuçlar: Segmental maksiler cerrahi görece düşük bir komplikasyon oranına (%27) sahip olmaktadır ve hastaların yalnızca %14’ ü spesifik olarak segmentasyona bağlı komplikasyonlar geliştirmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Ortognatik cerrahi belli ilişkili risklere sahip olmaktadır ve bu araştırma da segmental maksiler cerrahi nedeni ile gelişen bazı diğer komplikasyonları ortaya koymuştur. Ancak yine de öyle görünüyor ki bu vakalardaki alternatifler tipik olarak ek bir cerrahi işlemi (cerrahi destekli hızlı palatal ekspansiyon (SARPE) gibi) ya da stabil olmayan ortodontik hareketi kapsamaktadır, dolayısıyla da segmental maksiler cerrahinin komplikasyonlar oluşturmasına rağmen tedavi adına sunduklarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Diş canlığının kaybı ya da diş kaybı riskini göz önünde bulundurarak cerrahi operasyon öncesi cerraha uygun alanı sağlayacak şekilde dikkatli planlama yapmak oldukça önemlidir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: mhwsdr@yahoo.com

Anahtar Kelimeler: Le Fort I Kemik Ameliyatı, Segmental Kemik Ameliyatı, Komplikasyonlar, Ortognatik Cerrahi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.