Uzun Süredir Uygulamalarınızda Yer Alan Bir Çalışanınızı Kaybetmeniz Kaosa Neden Olabilir

Genel Bilgiler: Yerinde ele alınan ve iyi dokümanlandırılan bir sisteme sahip olmak uzun süreden beri ekibinizde yer alan bir çalışanın kaybından doğacak problemleri minimize etmenize yardımcı olabilir.

İncelenen Makale: Roger P. Levin. Changing of the Guard: What Should a Dental Office Do to Handle the Departure of a Long-Term Employee? Am J Dent Assoc 2011; 142 (October): 1197.

Geçmiş Deneyimler: Ortodontik bir iş alanının uzun süredir birlikte çalıştığı ve çalışmaların önemli bir parçası olduğu bir çalışanını kaybetmesi çok da alışılmadık bir durum değildir. Eğer sizin de ofisinizde uzun süredir yer almakta olan bir çalışanınız ayrılmak zorunda kalırsa, bu durumun uygulamalarınızda ciddi problemler yaratacağını düşünüyor musunuz?

Amaç: Uzun vadede uygulamalarınızda yer alan bir çalışanın kaybından dolayı ortaya çıkabilecek problemlerin tartışılması ve bu problemlerin nasıl minimize edilebileceğini değerlendirmek.

Tartışma: Dr. Levin’ in belirttiği üzere uzun süredir uygulamalarınızda yer alan ve yeterli donanımı edinen bir çalışanın kaybı iş üretkenliğinin %10’ luk bir düşüşüne neden olabilir. Bu da aslında birçok çalışma alanında iyi dokümanlandırılan bir sistemin bulunmamasından, etkili bir senaryo yazımı ve günlük operasyonlara ait protokollerin eksikliğinden ileri gelmektedir. İşin gerçeği belli bir sistemin bulunmaması zaman zaman problem yaratmaz çünkü uzun sürelerdir bu çalışma alanında yer alan bir çalışan işlerin nasıl yönetildiğine dair çoğu konuya dair yazılı olmayan birçok prosedürün kaynağı olmaktadır. Ancak, uygulamalarınızda çalışanların kaybından kaynaklanabilecek bir kaosun önüne geçebilmenin en iyi yolu her zaman bir back-up’ a sahip olmaktır. Dr. Levin bunun ayrıca bir çalışma üyesi olması gerekmediğine dikkat çekiyor, belli yerlerde iyi dokümanlandırılmış sistemlerin geriye kalacak olan çalışanlara yardımcı olabileceğini ve onlara ek sorumluluk alma ihtiyacı hissettireceğini, ayrıca da yeni bir çalışma üyesinin işinde daha kolay bir şekilde efektif olmasını sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, ayrılan kişi ya da kişiler bazı diğer kişisel yeteneklere sahip olabilir, dolayısıyla da geriye kalan kişilerin görevlerini tam yerine getirebilmelerine yardım etmek adına tüm iş alanının yeniden değerlendirmeye alınması ve yeniş iş tanımlarının her bir çalışan için yaratılması ve doküman haline getirilmesi oldukça önemlidir.

Sonuçlar: Bir sonuca varmak gerekirse, olması gerektiği yerde iyi dokümanlandırılmış sistemlerin bulunması uzun süredir uygulamalarınızda yer alan bir çalışanın kaybından ileri gelebilecek potansiyel problemlerin azaltılmasında çok önemlidir denilebilir.

Araştırmacının Yorumları: Ortodonti iş alanları içerisinde özel yeteneklere ve donanıma sahip ve aslında katkıları sayesinde günlük işlerin yolunda ve istenildiği şekilde ilerlemesini sağlayan kişilerin yer alması olağan dışı bir durum değildir. Buna benzer durumlarda, ortodontistlerin birçoğunun iyi dokümanlandırılmış bir çalışma sistemine harcanacak zamana ve efora gerek duymaması şaşırtıcı değildir. Çalışma alanlarında iyi dokümanlandırılmış bir sisteme sahip olmayan ortodontistlere, bu özelliklerde bir çalışanın kaybı göz açtırıcı bir etkiye sahip olabilir sanıyorum.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: rlevin@levingroup.com

Anahtar Kelimeler: Ofis Sistemleri, Problemler, Uzun Vadede Çalışanların Kaybı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.