Ortodonti Tedavisi Sonrasında Misvak Çubuklarının Kullanımıyla Beyaz Lekeli Lezyonların Varlığı Azaltılabilir

Genel Bilgiler: Florür içeren misvak çubukları hastalar tarafından su gerektirmeksizin beyaz lekeli lezyonları azaltmak üzere kullanılabilir.

İncelenen Makale: Baeshen HA, Lingstrom P, Birkhed D. Effects of Fluoridated Chewing Sticks (Miswaks) on White Spot Lesions in Postorthodontic Patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; September (140): 291-297.

Geçmiş Deneyimler: Ortodontik bağların kaldırılmasının ardından beyaz lekeli lezyonlar karşılaşmak tüm ortodontistler için ortak bir problemdir. Peki, bağların kaldırılmasının ardından bu beyaz lekeli lezyonların azaltılmasına ilişkin kolay ve efektif bir yol bulunmakta mıdır?

Amaç: Bağların kaldırılmasının ardından teşhis edilen beyaz lekeli lezyonların remineralizasyonu üzerinde florürlü misvakların sık bir şekilde kullanılmasının etkilerini değerlendirmeye almak.

Araştırma Dizaynı: Çift kör -yani hem denek grubunun hem de uygulama grubunun çalışma hakkında bilgisinin olmadığı longitudinal araştırma (aynı grup bireylerin uzun zaman periyodu süresince tekrarlanarak değerlendirilmesi).

Katılımcılar: Ortodontik terapileri sonrasında üst çene kesici dişlerin, köpek dişlerin, premolar ve birinci molar dişlerin bukkal yüzeyleri üzerinde minimum 4 sayıda beyaz lekeli lezyona sahip 37 ortodonti hastası araştırma topluluğunu oluşturmaktaydı.

Metotlar: Vakalar ilk olarak bir kontrol ve bir de tedavi grubu olmak üzere rastsal şekilde ikiye ayrıldı. Her iki grup da maksiler dişlenmelerinin yarısını kaplaması için kendilerine özel tray’lere sahipti. Kontrol grubunda, günde 5 kez olmak üzere dişlerin bukkal yüzeylerini temizlemede misvaklar kullanılırken tedavi grubunda florürlü misvaklar kullanıldı. Standart bir değerlendirme sistemi her iki grupta ortodontik bağların kaldırılmasının 2, 4 ve 6 hafta sonrasında olmak üzere beyaz lekeli lezyonların ciddiyetini değerlendirmek üzere kullanıldı. Florürlü misvaklar ile tedavi edilen yüzeylerde beyaz lekeli lezyonların ciddiyetinde çok önemli oranda azalmalar sağlandı.

Sonuçlar: Ortodontik bağların kaldırılmasının ardından florürlü misvakların kullanımı oluşan beyaz lekeli lezyonları azaltmada çok ileri performans göstermektedir.

Araştırmacının Yorumları: Makale içerisinde sunulan bir fotoğrafta da görüldüğü üzere bir hastada 6 hafta sonrasında beyaz lekeli lezyonlarda etkileyici bir azalma elde edilmiştir. Bu makaleyi okuyana kadar misvakların kullanımı ile çok ilgili olduğum söylenemezdi ki bunların diğer başka ülkelerde yaygın şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Misvakların sağladığı en önemli avantajın su gereksinimi olmaksızın dişlerin temizlenebilmesi olduğu söylenebilir. Bu araştırmada ortaya konulan sonuçlara bakıldığında, öyle sanıyorum ki ortodontistler hastalarına florürlü misvak kullanımını önermek konusunda düşüncelere sahip olacaktır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: birkhed@odontologi.gu.se

Anahtar Kelimeler: Beyaz Lekeli Lezyonlar, Florürlü Misvak Çubukları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.