Perioperatif Antibiyotikler İmplant Başarısızlıklarını Azaltabilmektedir

Genel Bilgiler: Perioperatif (ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemlerin tamamını kapsayan süreç ) antibiyotiklerin tek bir dozu, dental implantların başarısızlık oranlarını küçük değerlerde azaltabilmektedir.

İncelenen Makale: Sharaf B, Jandali-Rifai M, et al. Do Perioperative Antibiotics Decrease Implant Failure? J Oral Maxillofac Surg 2011; 69 (September): 2345-2350.

Geçmiş Deneyimler: Bugünlerde Birleşik Amerika’da, tecrübeli bir cerrahın gerçekleştirdiği bir operasyon sonrasında, tek bir dişin yerini tutan implantların başarısızlık oranlarının oldukça düşük olduğu bilinmektedir. Aslına bakılırsa, başarı oranlarının %90 üzerinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak öte yandan, ortada implantların başarısız olmasına etki eden nedenler bulunmaktadır. Bu durumlardan bazıları enfeksiyondan kaynaklanabilmektedir. Peki, bu duruma karşı olarak perioperatif antibiyotiklerin kullanımının implantların başarısızlık oranlarını iyileştirebileceğinden söz edilebilir mi?

Amaç: Perioperatif antibiyotiklerin implant başarı ya da başarısızlık oranları üzerinde herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığını belirlemek üzere literatürde var olan perioperatif antibiyotik terapilerini değerlendirmek. Araştırma

Dizaynı/Metotlar: Bu araştırma, literatürün sistematik biçimde gözden geçirilmesini kapsamaktaydı. Dolayısıyla makalenin yazarları, tek bir diş yerine implant yerleştirimini takip eden perioperatif antibiyotik terapileri ya da operasyon sonrası antibiyotik terapilerini içeren ve herhangi bir antibiyotik terapisi uygulanmayan makaleleri araştırdılar. Yazarlar, yapılan araştırmaları araştırma topluluğuna dahil etme kriterlerine dayalı olarak totalde 8 adet makale ede ettiler. Ele alınan bu 8 araştırmanın, 3 tanesi rastsal kontrol gruplarını içeren denemeler, 3 tanesi ileriye yönelik kohort araştırmaları ve 2 tanesi de geçmişe yönelik kohort araştırması idi.

Araştırmanın Sonuçları: Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında ise, ortada küçük farklılıkların bulunmasına rağmen antibiyotiklerin operasyon öncesi tek bir dozunun dental implantların başarısızlık oranlarını küçük değerlerde azaltılabileceği elde edildi; ancak hâlihazırda elde edilen bilgiler ve verilerin cerrahi sonrası antibiyotiklerin rutin biçimde kullanılabileceğini desteklemediği belirlendi.

Sonuçlar: İmplant yerleştirme operasyonu öncesi alınabilecek bir doz antibiyotiğin bu operasyonların başarısızlıklarını çok küçük ölçüde azaltıcı etkisi olduğu söylenebilmektedir ki zaten şu anda bile bu başarısızlık değerleri oldukça düşüktür.

Araştırmacının Yorumları: Yukarıda da bahsedildiği üzere, başarılı cerrahların gerçekleştirdikleri implant operasyonlarının başarısızlık oranları çok çok düşük değerlerdedir. Dolayısıyla, basit şekli ile operasyon öncesi alınabilecek bir doz antibiyotik ile enfeksiyona bağlı başarısızlıkların önüne geçilebilir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD Email: sharafddsmd@gmail.com

Anahtar Kelimeler: Antibiyotikler, İmplant Başarısızlıkları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.