Sıkışmış Üst Çene Üçüncü Azı Dişlerinin Çekilmesinin Ardından Oluşan Periodontal Problemlerin Yaygınlığı

Genel Bilgiler: Maksiler ikinci azı dişlerine distal periodontal defektler, sıkışmış üçüncü azı dişlerinin çekilmesinin ardından ilerleme eğiliminde olmaktadır.

İncelenen Makale: Coleman M, McCormick A, Laskin DM. The Incidence of Periodontal Defects Distal to the Maxillary Second Molar After Impacted Third Molar Extraction. J Oral Maxillofac Surg 2011; 69 (February): 319-321.

Geçmiş Deneyimler: Sıkışmış maksiler üçüncü azı dişleri zaman zaman maksiler ikinci azı dişlere distal olarak periodontal defektlere neden olabilmektedir. Peki, bu sıkışmış üçüncü azı dişi çekildiğinde ne beklenebilir? İkinci azı dişlerine distal periodontal defektler bu nedenle ilerleyebilir mi? Yoksa aynı şekilde mi kalması mı beklenir? Ya da, üçüncü azı dişi çekildikten sonra bu problemlerin ilerleyeceği düşünülebilir mi?

Amaç: Makalenin hedefi, periodontal incelemeler ile birlikte çekilen üst çene üçüncü azı dişlerinin yine üst çene ikinci azı dişleri üzerinde bir etkisinin bulunup bulunmadığına dair sonuçlar ortaya koymaktı.

Katılımcılar/Metotlar: 38 sıkışmış maksiler üçüncü azı dişine sahip 20 vakanın ikinci azı dişleri çevresindeki operasyon öncesi ve sonrası periodontal sağlık durumları değerlendirildi. Tedavi öncesi periodontal incelemeler tüm vakalar üzerinde gerçekleştirildi. Üçüncü azı dişlerinin çekiminin 3 ay sonrasında da aynı prosedür yerine getirildi. Somut bir sonuca varılabilmesi üzere elde edilen tüm rakamlar kaydedildi.

Araştırmanın Sonuçları: Periodontal sond ile incelenen toplam 152 vakanın, %61’inin üçüncü azı dişinin çekiminden sonra derinliğinin azaldığı, %37’sinin değişmediği ve de sadece %2,6’sının daha derin bir cep derinliğine sahip olduğu görüldü. Derinliği azalan toplam 92 çekim alanının, %38’inin 1mm, %34’ünün 2mm ve %26’sının da 3mm ya da daha fazla azalma gösterdiği elde edildi.

Sonuçlar: Araştırmanın yazarlarına göre, sıkışmış üçüncü azı dişlerinin çekimi ile birlikte birçok vakada maksiler ikinci azı dişlere ilişkin periodontal sağlık geliştirilebilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Bunun mükemmel bir araştırma olduğunu samimiyetle söyleyebilirim. Araştırma topluluğu küçük olmasına rağmen farklılıklar gerçekten çok büyük. Bu da, ikinci azı dişlerine distal daha derin cep derinliklerine sahip vakalarda genellikle ikinci azı dişlerinin çevrelerindeki periodontal sağlığın çekim sonrasında iyileştirilebildiği sonucunu desteklemektedir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: dmlaskin@vcu.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.