Sıkışmış Üçüncü Azı Dişlerinin Çekimi ve İlişkili Faktörler

Genel Bilgiler: Sıkışmış üçüncü azı dişlerinin cerrahi yolla alınmasına dair verilen kararlar dişler arasındaki dengelere, gelecekte bu dişlerin problem yaratıp yaratmayacağına ve cerrahi prosedürün risk ve avantajlarına dayalı olarak alınmalıdır.

İncelenen Makale: Stathopoulos P, Mezitis M, et al. Cysts and Tumors Associated With Impacted Third Molars: Is Prophylactic Removal Justified? Oral Maxillofac Surg 2011; 69 (February): 405-408.

Geçmiş Deneyimler: Birçok adölesan için ortodonti tedavisinin sonunda, eğer mevcut ise maksiler ve mandibular üçüncü azı dişleri kök oluşumuna uğramaktadır. Ortodontistler hastalarına ait en son panoramik radyografileri değerlendirdiğinde, genellikle üçüncü azı dişinin çekilip çekilmemesi gerektiğine dair karar vermek için en uygun zamanı elde etmiş olurlar. Bu dişlerin semptomatik bir görüntü sergilememesine rağmen gelecekte kist ya da tümör gibi bazı patolojik problemlere neden olmamaları için çekilmesi düşünülmeli midir?

Amaç: 12 yıllık bir periyot boyunca çekilmiş olan üçüncü azı dişlerinde, bu dişlere bağlı olarak gelişen patolojik durumların yaygınlığını incelemek.

Araştırma Dizaynı: Geçmişe yönelik olarak gerçekleştirilen bu 12 yıllık takip süresince elde edilen veriler kaydedildi.

Metotlar: Bu süre boyunca, yaklaşık 6200 hastada toplamda 7800 kadar üçüncü azı dişi çekim işlemi gerçekleştirildi. Yerlerinden alınan üçüncü azı dişleri arasından 400 adet numune histopatolojik inceleme için ele alındı. Elde edilen patolojik bulguların yaklaşık olarak %40’ı kistlere ve %11’i de tümörlere sahipti; dolayısıyla da, patolojik problemlerin genel yaygınlık oranının %3 civarlarında olduğu görüldü.

Sonuçlar: Asemptomatik olan sıkışmış üçüncü azı dişlerinin çekiminin her koşulda gerçekleştirilmesi önerilememektedir zira üçüncü azı dişlerine ait patolojik bulguların yaygınlık oranı oldukça düşük görünmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Halihazırda, asemptomatik üçüncü azı dişlerinin çekimini kapsayan vakalar yaygın şekilde tartışılan bir konudur. Bu noktada iki farklı bakış açısının varlığından söz edilebilir. Bir perspektif şu ki, eğer sıkışmış üçüncü azı dişleri kaldırılırsa periodontal sağlık daha iyi hale getirilebilir, çürüklerin yaygınlık oranı azaltılabilir ve ilişkili patolojik problemler elimine edilebilir. Ancak öte yandan, diğer bir bakış açısı da şunu önermektedir; asemptomatik sıkışmış üçüncü azı dişlerinin çekimi ile prosedürün amaçlarıyla aynı paralelde olmayan potansiyel problemler meydana gelebilir. Bu araştırma asemptomatik üçüncü azı dişler içerisindeki patolojik bulguların yaygınlığını incelemiş ve sonuçta bu tip problemlere rastlanma oranının yalnızca %3 olduğunu ortaya koymuştur. Ortodontistler ve cerrahlar, asemptomatik üçüncü azı dişlerini çekmeye ilişkin kararlar verirken sahip olunacak risk ve avantajları doğru bir şekilde tartmalıdırlar.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: pan_stath@yahoo.gr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.