İskeletsel Sabitleme, Maksiler Protraksiyonun Etkililiğini Arttırabilmektedir

Geçmiş Deneyimler: Mini-dental plate’ler ile iskeletsel sabitleme, etkili bir maksiler protraksiyon için gereken zamanı azaltabilmektedir.

İncelenen Makale: Şar Ç, Arman-Özçırpıcı A, et al. Comparative Evaluation of Maxillary Protraction With or Without Skeletal Anchorage. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139 (May): 636-649.

Geçmiş Deneyimler: Reverse-pull yüz maskeleri yaygın olarak Sınıf III hastalarında üst çenenin geliştirilebilmesi için kullanılmaktadır. Eğer bu yüz maskeleri, hızlı maksiler geliştirme aleti yerine üst çene içerisinde mini-plate’lere tutturulursa daha etkili sonuçlar verebilir mi?

Amaç: Mini plate’ler ile gerçekleştirilen maksiler protraksiyonun iskeletsel, dentoalveolar ve yumuşak doku etkilerini bilinen yüz maske terapilerine karşılık değerlendirmek ve tedavi edilmeyen bir Sınıf III kontrol grubu ile karşılaştırmak.

Katılımcılar: Sınıf III kapanış bozukluklarına ve maksiler yetersizliklere sahip 45 ergenlik öncesi dönemdeki çocuk araştırma topluluğunu oluşturmaktaydı. Metotlar: Vakalar ilk olarak üç farklı gruba ayrıldı. 15 bireyden oluşan bir grupta yüz maskeleri üst çene içerisindeki 2 adet titanyum mini plate’e tutturuldu. 15 kişiden oluşan diğer bir grup maksiler protraksiyon terapisi almaktaydı ve bu tedavide hızlı maksiler geliştirme apareyi kullanıldı. Diğer bir 15 kişilik grup ise herhangi bir tedavi almadı ve kontrol grubu olarak davranmaları sağlandı. Tedavinin başlangıcında ve sonunda lateral sefalometrik radyografiler alındı ve bu gözlemler sırasında oluşturulan 3 grup karşılaştırıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Mini plate ile sabitlenen gruptaki bireylerde, daha kısa bir zaman periyodunda ve herhangi ciddi bir rotasyona sahip olunmaksızın üst çenenin etkili bir biçimde ileri yönde hareket ettiği görüldü. Yine iskeletsel mini plate ile sabitlenen grupta, maksiler anterior dişlerin ileri hareketi elimine edilmişti. Bilinen yüz maskesi ile tedavi edilen grup mini plate ile sabitlenen grup ile karşılaştırıldığında, çok daha büyük mandibular posterior rotasyon ve alt yüzsel uzunlukta artış ile karşılaşıldı. Her iki tedavi grubundaki bireylerde de maksilomandibular ilişkilerde ve yumuşak doku profillerinde ciddi iyileşmeler sağlandığı görüldü. Sonuçlar: Mini plate iskeletsel sabitleme kullanıldığında, daha kısa bir zaman periyodu içerisinde efektif bir maksiler protrüzyon elde etmek mümkün olmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Yazarların ortaya koyduğu üzere, yüz maskesi ile birlikte mini plate iskeletsel sabitleme kullanımının sağladığı avantajlardan biri mandibular rotasyonun oluşturduğu istenmeyen yan etkilerin elimine edilmesidir. Yalnız bu sadece Sınıf III iskeletsel açık kapanış hastaları için geçerli olacaktır. Derin kapanış ve yüzsel overclosure’a sahip Sınıf III hastalarında, bilinen yüz maskesi terapilerinde elde edilen alt çenenin posterior rotasyonu bir pozitif yan etki teşkil edebilir. Bu nedenledir ki yüz maskesi terapileri en çok derin kapanış ve aşırı kapanma gösteren hastalarda etkili olmaktadır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Email: ayca@baskent.edu.tr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.