Derin Örtülü Kapanışın Düzeltilmesi için Uygulanan 2-Aşamalı Tedavi 1-Aşamalı Tedaviden Daha Efektif Olmayabilir

Genel Bilgiler: Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde elde edildiği üzere mini-implant çevrelerindeki kemiğin iyileşmesi üzerinde bifosfonatların minör etkileri bulunmaktadır.

İncelenen Makale: Huja SS, Kaya B, et al. Effect of Zoledronic Acid on Bone Healing Subsequent to Mini-Implant Insertion. Angle Orthod 2011; 81 (May): 363-369.

Geçmiş Deneyimler: Ortodontik diş hareketlerinin sağlanmasında mini-implantlardan yararlanmak oldukça popüler bir yoldur. Daha fazla sabitlemeye genellikle birkaç dişe sahip olmayan yetişkinlerde ihtiyaç duyulmaktadır; ancak bu yetişkinlerden bazıları bifosfonat alıyor olabilmektedir. Bifosfonat grubu ilaçların kemik yıkımından sorumlu olan osteoklast denilen hücrelerin sayısında ve aktivitesinde azalmaya neden olduğu bilinmektedir. Peki, bu maddeler mini-implant çevrelerindeki kemiğin iyileşmesini etkilemekte midir?

Amaç: Bu araştırmanın hedefi, bifosfonat ile tedavi edilen hayvanlarda mini-implant yerleştiriminin ardından kısa vadedeki iyileşme prosesini karakterize etmekti.

Araştırma Dizaynı: 7 tanesi deneysel ve 5 tanesi de kontrol olarak seçilen 12 köpek araştırma kapsamında deneylerde kullanıldı. Metotlar: Hayvanlar ilk olarak 2 farklı gruba ayrıldı. Bir grup içerisinde, hayvanların 16 hafta boyunca bifosfonat (zoledronik asit) almaları sağlandı. Diğer bir grup ise herhangi bir ilaç almadı ve kontrol olarak davranmaları sağlandı. Hayvan başına 4 implant olmak üzere toplamda 48 adet implant bu hayvanlara yerleştirildi. 8 hafta sonunda, implantların etrafındaki kemikler değerlendirildi ve bifosfonatların kemik iyileşmesi üzerindeki etkilerini belirlemek üzere karşılaştırıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, bifosfonatlar ile tedavi edilen hayvanların orta derecede bu maddelerden etkilendiği saptandı. Ancak her ne kadar kemik oluşumu azalma eğiliminde olsa da tamamen sona ermemekteydi. Sonuç olarak mini-implant çevrelerindeki kemiklerin iyileşmesi bifosfonatlara rağmen kabul edilebilir derecede iyiydi.

Sonuçlar: Makalenin yazarlarına göre hayvan deneylerinde kullanılan bifosfonatlar kemiğin oluşma oranlarının azalmasına neden olmakta ancak iyileşme sürecinde mini-implant çevrelerindeki kemik oluşumunu ortadan kaldırmamaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Bunun bir hayvan araştırması olduğunu hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, hayvanlara yerleştirilen bu implantlara herhangi bir ortodontik kuvvet uygulanmamıştır. Bilindiği üzere ortodontik yüklemeler, yakın kemiğin stimülasyonu boyunca implantların etrafındaki kemiğin oluşmasında yardımcı olabilmektedir. Dolayısıyla, bu hayvan araştırmasında elde edilen verileri insanlar üzerinde sonuca ulaştırmaya çalışmak pek de mümkün olmayabilir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: huja.1@osu.edu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.