Üst Çenede Bağlanan Sabitleyicilerin Başarısızlık Oranları Oldukça Yüksek Olabilmektedir

Genel Bilgiler: Maksiler alanda bağlanan lingual sabitleyicilerde, sabitleyici içerisine dahil edilen dişlerin sayısı ve aynı zamanda prosedürü gerçekleştiren uzmanın deneyimi uzun vadede elde edilen sonuçlara etki eden değişkenler olarak öne çıkmaktadır.

İncelenen Makale: Schneider E, Ruf S. Upper Bonded Retainers: Survival Failure Rates. Angle Orthod 2011; 81 (November): 1050-1056.

Geçmiş Deneyimler: Bazı yetişkin ortodonti hastaları hareket ettirilebilir maksiler sabitleyiciler yerine üst çene lingual alana bağlanan sabitleyicileri tercih edebilmektedir. Peki, bu maksiler lingual alanda bağlanan lingual sabitleyicilerin başarısızlık oranları ne durumdadır? Başarısızlık oranlarının bağlanan diş sayısı ile ilişkili olduğu söylenebilir mi? Operasyonu gerçekleştiren uzmanın deneyiminin, bağlanan maksiler lingual sabitleyicilerin başarı oranlarını etkileyen bir değişken olduğu öne sürülebilir mi?

Amaç: Köpek dişlerinden-köpek dişlerine, yanal kesici dişten-diğer yanal kesici dişe ya da iki merkezi kesici diş arasında bağlanan maksiler lingual sabitleyicilere sahip bir grup araştırma topluluğundaki bireylerin arka arkaya değerlendirmeye alınması.

Araştırma Dizaynı/Metotlar: Bu, 1 yıllık hayatta kalma süresine sahip maksiler lingual sabitleyicilerin geçmişe yönelik analizini içeren bir araştırma idi. Art arda bağlanan 466 adet sabitleyici 1 yıllık zaman periyodu boyunca analiz edildi. Bu grup içerisinde, lingual sabitleyicilerin 322’si bir köpek dişinden diğer köpek dişine, 89 vakada yanal kesici dişler arasına ve geriye kalan 35 vakada da iki merkezi kesici diş arasına bağlanmıştı. Makalenin yazarları da, bağların ayrılması ya da başarısızlık oranları durumlarını değerlendirdiler.

Araştırmanın Sonuçları: Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, lingual bağlanan tüm sabitleyicilere ilişkin genel başarısızlık oranı %58,2 olarak ortaya çıktı. En yüksek başarısızlık oranına %75 ile köpek dişinden köpek dişine bağlanan maksiler lingual sabitleyicilerde rastlandı. Maksiler yanal kesici dişten diğer yanal kesici dişe bağlanan sabitleyicilerde bu oran 16,8 idi. En az başarısızlık oranı ise %3 ile merkezi kesici dişler arasında bağlanan sabitleyicilerde görüldü. Yazarlara göre, prosedürü gerçekleştiren operatör bir değişken olarak nihai sonuca etki etmekteydi. Tecrübe arttıkça başarısızlık oranı azalmaktaydı.

Sonuçlar: Lingual bağlanan maksiler sabitleyiciler yüksek başarısızlık oranlarına sahip olmaktadır; sabitleyici içerisine dahil edilen dişlerin sayısı ve operasyonun gerçekleştiren kişinin bu alandaki deneyimi uzun vadede elde edilen sonuçları ciddi derecede etkileyen değişkenlerdir.

Araştırmacının Yorumları: Kişisel olarak ele aldığımda tedavilerimde maksiler lingual bağlanan sabitleyicileri kullanmadığımı belirtmeliyim. Endişem ise makalede de ele alındığı üzere başarısızlık olasılığıdır. Burada elde edilen sonuçlara da dayanıldığında, sürekli bu tedavileri kullanan bir departmanda bile başarısızlık oranlarının yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. Üst çene köpek dişinden köpek dişine bağlanan maksiler lingual sabitleyicilerde elde edilen %75’lik başarısızlık oranı da oldukça yüksek görünmektedir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: sabine.ruf@dentist.med.uni-giessen.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.