3 Segmentli SARME Tekniği Nedir?

Genel Bilgiler: Cerrahi destekli hızlı maksiler genişletme için uygulanabilecek bir 3-segmentli kemik ameliyati ile daha fazla genişletme elde edilirken daha yüksek düzeylerde simetri sağlanılıyor, ortahat papillanın estetiği de korunabiliyor.

İncelenen Makale: Landes CA, Laudemann K, et al. Advantages and Limits of 3-Segment (Paramedian) Versus 2-Segment (Median) Surgical Assisted Maxillary Expansion (SARME). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2012; 113 (January): 29-40.

Geçmiş Deneyimler: Cerrahi destekli hızlı maksiler genişletme (SARME) transvers maksiler hipoplaziye ve kapalı bir palatal suture a sahip olan hastalarda sıklıkla gerçekleştirilen bir prosedürdür. Alışılmış şekilde 2-segmentli kemik ameliyatı gerçekleştirilmekte ve genişletme süresince orta hatta bir diastemanın açılması sağlanmaktadır.

Amaç: SARME süresince 3-segmentli kemik ameliyatının sonuçları ile 2-segmentli kemik ameliyatının sonuçlarını karşılaştırmak.

Araştırma Dizaynı: Hem geçmişe hem de geleğe yönelik veri toplanan gözlemsel araştırma. Katılımcılar: 2003 ve 2009 yılları arasında transvers maksiler hipoplazi sebebiyle 81 hasta (ortalama yaşam süresi 24 yıl) tedavi edildi. Bu zaman periyodu süresince, aslında 98 hasta tedavi edildi ancak 17 hastada veri kayıpları ya da tedavi planlamarındaki değişimler nedeniyle bu sayıda bir araştırma analiz edildi.

Metotlar: 81 hastadan 24 tanesi 3-segmentli osteotomi (cerrahi kesikler yanal kesici dişlere distal olacak şekilde) geçirirken 57 hasta 2 –segmentli osteotomi (cerrahi müdahale merkez kesici dişleri arasında olacak şekilde) ile tedavi edildi. Tüm vakalarda, cerrahi işlemler genel anestezi altında gerçekleştirildi ki bunlara LeFort I düzeyindeki sinüs duvarının osteotomisi ile pterigoid prosesler de dahildi. Kemik destekli distraktörler 3-segmentli osteotomi vakalarının 13’üne yerleştirilirken, 2-segment osteotomi vakalarının 17’sine yerleştirildi. Geriye kalan vakalar ise diş destekli distraktörler aldı. Bundan sonraki protokol ise distraktörün aktive edilmesine yönelikti: 5-günlük latensi dönemi, ideal genişlik doğrultusunda günlük 0.5 ile 0.6 mm arasında aktivasyon ve son olarak 2.5 aylık konsolidasyon periyodu. Genişletmeyi ve tippingi analiz etmek amacıyla hastalardan hem tedavi öncesinde hem de cerrahi müdahalenin ardından ortalama 21 ay sonrasında modeller elde edildi. Toplam 47 adet vakada dental modeller ve fotoğraflar yardımıyla yumuşak doku estetiği değerlendirildi. Bu değerlendirme kapsamında pink estetik skoru (PES) araştırmacılar tarafından kullanıldı.

Araştırmanın Sonuçları: 81 hasta içerisindeki 53 hastada uygun bir genişletme ve iyi bir yara iyileşmesi görüldü. 3-segmentli osteotomi geçiren vakalar genel olarak daha yüksek düzeyde bir genişletmeye ve daha simetrik sonuçlara sahiptiler; ancak 2-segmentli osteotomi vakalarına oranla daha fazla dental devrilmelere maruz kaldılar. Ayrıca, 3-segmentli osteotomi grubu daha yüksek PES ölçümlerine sahipti.

Sonuçlar: Cerrahi destekli hızlı maksiler genişletme ile kombine edilen 3-segmentli osteotomi, 2-segmentli osteotomi ile karşılaştırıldığında daha iyi ortahat estetiği ile birlikte daha simetrik bir genişletme elde etmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Sanıyorum hastada olası papilla hasarından kaçınmak üzere osteotomi kesiklerinin mümkünse daha posterior alana yerleştirilmesi iyi bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca, birden fazla yapılacak cerrahi kesiklerin genişletme düzeyini ve elde edilecek stabiliteyi arttıracağının beklenmesi mantıklı görünmektedir. Özet olarak, bende kullanılan teknik ile ilgili ciddi bir ilgi uyandı diyebilirim, ancak diğer yandan komplikasyon oluşmaksızın 81 hastanın yalnızca 53’ünde ideal genişletmenin elde edilmesi beni hayal kırıklığına uğratmıştır.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: constantinlandes@googlemail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.