Farklı Sabitleyicilerin Periodontal Sağlık Üzerindeki Etkileri

Genel Bilgiler: Sabit ve hareket ettirilebilir sabitleyiciler diş eti oluğu sıvısı (sulkustan sürekli olarak salgılanan sıvı, sağlıklı bir ağızda çok az salgılanırken iltihab arttıkça bu sıvının miktarı da bağlı olarak artar) dahilinde inflamatuar bileşenler üzerinde farklı etkilere sahip olabilmektedir.

İncelenen Makale: Rody WJ Jr, Akhlaghi H, et al. Impact of Orthodontic Retainers on Periodontal Health Status Assesed By Biomarkers in Gingival Crevicular Fluid. Angle Orthod 2011; 81 (November): 1083-1089.

Geçmiş Deneyimler: Alt çene sabitleyici tipleri arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bu sabitleyicilerden biri sabit lingual bağlı sabitleyiciler, bir diğeri de hareket ettirilebilir olanlardır. Genel olarak, tedavi dahilinde hangi sabitleyicinin kullanılacağı ortodontik klinisyenin tercihi yönünde belirlenmektedir. Ancak, bu farklı sabitleyiciler periodontal sağlık üzerinde diş eti oluğu sıvısı dahilinde inflamatuar bileşenlerin ölçümlenmesi sonucunda farklı potansiyel etkilere sahiptir denilebilir mi?

Amaç: İnfalamutar proseslere neden olan diş eti oluğu sıvısı içeriğinin sabit ve hareket ettirilebilir sabitleyiciler kullanan vakalarda farklı olup olmadığını belirlemek.

Araştırma Dizaynı: Geçmişe yönelik gerçekleştirilmiş araştırma. Katılımcılar/Metotlar: 3 grup hasta bir araya getirildi. Bir grup sabit mandibular lingual bağlanmış sabitleyici kullanan, diğer bir grup hareket ettirilebilir bir sabitleyici kullanan ve üçüncü grup ise herhangi bir sabitleyici kullanmayan vakalardan oluşmaktaydı. Her bir gruptaki vakalarda plak indeksleri, probing cep derinlikleri ve kanama indeksleri incelendi. Bunlara ek olarak, diş eti oluğu sıvısı dahilinde inflamatuar bileşenlerin varlığını belirleyebilmek üzere alt çene sol kesici dişin ve yine alt çene sol birinci premolar dişin lingual yüzeylerinde diş eti oluğu sıvı örnekleri toplandı.

Araştırmanın Sonuçları: Araştırmanın sonuçları ele alındığında, hareket ettirilebilir sabitleyici grubundan farklı bir şekilde alt çene kesici dişlerin lingual yüzeylerinde ilişkili sabitleyici grubunda diş eti oluğu sıvısı dahilinde elevated düzeylerde spesifik inflamatuar faktörlere ve bileşenlere rastlandı. Öte yandan, hareket ettirilebilir mandibular sabitleyici kullanan vakalarda alt çene birinci premolar diş bölgelerinde diğer inflamatuar bileşenlerin varlığı belirlendi.

Sonuçlar: Ortodonti hastalarında kullanılmakta olan farklı tiplerdeki sabitleyiciler, diş eti oluğu sıvısı içerisindeki inflamatuar mediyatörlerin varlığını etkilemektedir.

Araştırmacının Yorumları: Her ne kadar araştırma spesifik bilgiler sunsa da, incelenen araştırma topluluğu korkunç biçimde küçük görünmektedir. Her bir grupta yalnızca 10 vakaya yer verilmiştir. Eğer yazarlar gelecekte araştırma topluluğunu da büyütmeyi başararak elde ettikleri bulguların önemini ve geçerliliğini belirleyebilirlerse, sonuçları görmek gerçekten ilgi çekici olabilir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: rody@cc.umanitoba.ca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.