Son Derece Başarılı ve Stabil Miniplaklar

Genel Bilgiler: Maksiler protraksiyonun gerçekleştirilmesi için kullanılan miniplaklar iki yıl sonunda %97 başarı oranı elde etmektedir.

İncelenen Makale: De Clerck E, Swennen GR. Success Rate of Miniplate Anchorage for Bone-Anchored Maxillary Protraksiyon. Angle Orthod 2011; 81 (November): 1010-1013.

Geçmiş Deneyimler: Maksiler protraksiyon Sınıf III maloklüzyonların tedavilerinde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır; ancak tipik bir maksiler protraksiyon da dişler sabitleme araçları olarak işlev görmekte ve üst çene uzatılmaktadır. Böyle durumlarda dişler, vakalarda benzer davranışlar göstererek devrilmelere uğramaktadır. Miniplaklar ise dişe bağlanmaksızın kuvvetin elde edilmesini sağlayabilmektedir. Peki, alt çene ve üst çene içerisine yerleştirilen bu miniplakların zamanla stabilitelerini koruduklarından söz etmek ne kadar mümkündür?

Amaç: Maksiler hipoplaziye sahip ve maksiler protraksiyonu kolaylaştırmak amacıyla alt ve üst çenelerine miniplaklar yerleştirilmiş ortalama yaşları 12 olan 25 hastanın art arda değerlendirilmesi. Araştırma

Dizaynı/Metotlar: Araştırma topluluğunu yaklaşık 4 yıl boyunca takip edilen vakalar oluşturmaktaydı. İki tanesi üst çene içerisine ve iki tanesi de alt çene içerisine yerleştirilmek üzere hastalarda toplam dört miniplak kullanıldı. Bunların çoğunluğu genel anestezi altında yerleştirildi. Uygulanan cerrahi işlemlerin 2 hafta sonrasına kadar herhangi bir protraksiyon kuvveti uygulanmaksızın yerlerinde kalmaları sağlandı. Sonrasında, elastikler kullanılarak 150 gram düzeyinde kuvvetler miniplaklar üzerine uygulandı. Ayrıca miniplakların ortlamada 20 ay boyunca ağız içinde kalması sağlandı.

Araştırmanın Sonuçları: Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, kullanılmış olan 100 miniplaknın başarısızlık oranının yalnızca %3 olduğu görüldü. Başarısız bu 3 mini vidanın ise tedavi süresince yeniden pozisyanlandırılması gerekti. Bunlar lokal anestezi kullanılarak yerleştirildi ve yapılan bu ikinci yerleştirme işlemi başarı ile sonuçlandı. Dolayısıyla, bu deneyde %97 gibi oldukça yüksek bir başarı oranı ile miniplaklar oldukça başarılı sonuçlar elde etti.

Sonuçlar: Miniplaklar oldukça başarılı ve stabil sonuçlar üretmeyi başarabilmiştir. Yalnızca %3’ lük başarısızlık oranı ile 2 ila 4 yıl arasındaki maksiler protraksiyon tedavilerinde çok efektif olabilmektedir.

Araştırmacının Yorumları: Miniplakların başarılı sonuç vermeyeceğine dair endişe duymadığımı belirtmeliyim. Yerleştirildikten sonra, 3 vida tarafından oluşturulan destek ile miniplakların pozisyonlarını korumaları sağlanabilir ki 1 vida işlev dışı kalsa bile diğer ikisi miniplakyı yerinde tutabilmek için yeterli olmaktadır. Bu araştırma da bunun doğruluğunu destekler bir nitelik taşımaktadır.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD

Email: gwen.swennen@azsintjan.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.