Obezite, Ortalama Dil Büyüklüğünü & Ark Boyutlarını Etkilemektedir

Genel Bilgiler: Uyku apnesine sahip obez hastalar aynı şiddette ve aynı rahatsızlığa sahip obez olmayan hastalar ile karşılaştırıldığında, bu kişilerin önemli derecede daha büyük dil boyutlarına ve dental ark genişliklerine sahip oldukları elde edilmiştir.

İncelenen Makale: Maeda K, Tsuiki S, et al. Difference in Dental Arch Size Between Obese and Non-Obese Patients With Obstructive Slepp Apnea. J Oral Rehabil 2012; 39 (February): 111-117.

Geçmiş Deneyimler: Obstruktif uyku apnesine (OSA) yönelik oluşmuş bu büyük farkındalık sebebi ile obezite ve dil boyutları gibi ortodontik tedaviyi etkileyebilecek risk faktörlerinin bilinmesi oldukça önemlidir.

Amaç: Obez ve obez olmayan OSA hastalarının dil boyutlarını ve dental ark boyutlarını karşılaştırmak.

Araştırma Dizaynı: Vaka-kontrol araştırması. Katılımcılar: 23 Japon obez (vücut kütle indeksi [BMI] > 25 kg/m²) OSA hastası erkek bireyler (ortalama yaş = 36.5) obez olmayan 23 Japon (vücut kütle indeksi [BMI] < 25 kg/m²) OSA hastası (ortalama yaş = 39.0) ile eşleştirildi. Daha önce ortolaringeal cerrahi, ortodonti tedavisi, şiddetli periodontitis geçirmiş ve dental genişlik ölçümlerinde mutlaka gerekli olmasına rağmen eksik dişleri bulunan ya da net olmayan kayıtlara sahip hastalar araştırma dahilinde değerlendirilmedi.

Metotlar: Tüm hastalardan ilk olarak araştırma modelleri elde edildi. Maksiler ve mandibular dental genişlikler birinci premolar dişten diğer birinci premolar dişe ve dental uzunluk da merkez kesici diş kenarından birinci büyük azı dişlerin distal yüzeylerini birbirine bağlayan çizgiye olacak şekilde ölçümlendi. Yanal sefalogramlar da her bir hastadan alındı. Dil boyutları dil yatkınlığı, alt çene pozisyonu, dil kemiği (dil tabanı ile larinks arasındaki “U” şeklinde, dili destekleyen ve bazı yüz kaslarına bağlantı yeri oluşturan küçük kemik) ve epiglotisin (gırtlak kapağı) tabanı tarafından çevrelenen görünür kesitsel alan kullanılarak hesaplandı. İntrarater güvenilirliğin sağlanması üzere 20 set kayıt tekrar incelemeye alındı.

Araştırmanın Sonuçları: Obez ve obez olmayan grup karşılaştırıldığında OSA’ nın ciddiyeti, hasta demografisi ya da iskeletsel durumlar arasında ciddi farklılıklara rastlanmadı. Ancak, obez grupta daha büyük bir dil alanı (34.3 cm² ye karşı 36.8 cm²), maksiler ark genişliği (29.0 mm’ ye karşı 30.6 mm) ve mandibular ark genişliği (27.7 mm’ ye karşı 28.5 mm) ile karşılaşıldı. Ayrıca, daha büyük boyutta dental ark genişlikleri OSA üzerinde etkili olabilecek daha geniş bir dilin etkisini azaltmakta yardım edebilir.

Sonuçlar: Uyku apnesine sahip obez hastaların aynı şiddette ve aynı rahatsızlığa sahip obez olmayan hastalara oranla daha büyük dil boyutlarına ve dental ark genişliklerine sahip olduğu ortaya konmuştur.

Araştırmacının Yorumları: Burada oldukça şaşırtıcı olan obez hastalarda dilin kesitsel alanının transvers boyutları (daha geniş dental arklar da dahil olmak üzere) göz önüne almaksızın genişlemesi olarak görünmektedir. Dolayısıyla da, eğer dilin hacmi hesaplanmış olsaydı, bir 3D bilgisayarlı dental volumetrik tomografi ile daha dramatik artışlar ortaya konabilirdi. Başka bir deyişle bu vaka-kontrol araştırma dizaynının sebep-sonuç ilişkisini ortaya koymak yerine yalnızca obezite ve dental ark genişliği arasındaki ilişkiyi vurguladığı söylenebilir. Ek herhangi bir bilgiye henüz ulaşılmış olmasa da, ben kişisel olarak bu hastalarda ark genişliğinin azaltılmasından kaçınırdım diyebilirim.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS Email: maeda@somnology.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.