Birinci Primer Molar Dişlerin Kaybı Prematüre Olarak Yaşandığında Mevcut Boşluğun Sürdürülmesi İhtiyacı Ortadan Kalkmaktadır

Genel Bilgiler: Primer ikinci molar dişlerin prematüre kaybı durumlarında mümkün olduğunca erken ya da en fazla ilk 3 ay içerisinde boşluk korunumunun gerçekleştirilmesi gereklidir.

İncelenen Makale: Macena MC, Tornisello Katz CR, et al. Space Changes After Prematüre Loss of Deciduous Molars Among Brazilian Children. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140 (December): 771-778.

Geçmiş Deneyimler: Boşluk tutucular ne zaman kullanılmalı ve prematüre bir molar dişin kaybının ne kadar zaman sonrasında bunlara yer verilmelidir? Boşluk tutma konusunda eğer diş hekimlerinden herhangi birine tavsiyelerde bulunacaksanız, bu sorulara verebilecek yanıtlarınızın olması önemlidir.

Amaç: Süreksiz azı dişlerinin prematüre kayıpları sonrasında dental arklardaki boyutsal değişimleri değerlendirmeye almak.

Katılımcılar: Birinci ya da ikinci geçici azı dişlerini unilateral prematüre durumda kaybeden ve yaşları 6 ile 9 arasında değişen 55 çocuk vaka.

Metotlar: Prematüre primer azı dişi kaybıyla ilişkili değişimleri değerlendirmek amacıyla klinik bir inceleme gerçekleştirilerek vakalardan dental radyografiler ve modeller elde edildi. Hastalar sonrasındaki 10 ay boyunca takip edildi ve diş çekim alanı, ark uzunluğu ve de diş çekim ve kontrol tarafların hemi-perimetre ile ilişkili ölçüm değişimleri kaydedildi. Primer azı dişleri aşırı derecede oluşmuş çürükler ya da diğer sebepler nedeniyle çekilmişti ve bu da onları korunabilir durumdan uzaklaştırıyordu.

Araştırmanın Sonuçları: Herhangi bir ark üzerinde birinci geçici azı dişlerinde prematüre kayıplara sahip vakaların ark ölçümlerinde ciddi değişimler yaşamadığı görüldü. Yalnızca mandibular ikinci geçici azı diş kaybı yaşayan vakaların birinci kalıcı azı dişlerinin mesial yönde bir hareket sergilediği ve bunun da çekim alanı üzerinde hemi-perimetrenin azalmasından ileri geldiği ortaya kondu. En büyük boşluk kaybının çekimden sonraki ilk 3 aylık dönem süresince meydana geldiği izlendi. Maksiler ikinci geçici azı dişlerini prematüre durumda kaybeden gruptaki vakalara bakıldığında, 3 aylık takip periyodu süresince çekim alanında azalma olduğu, ancak grup içerisindeki vakaların çekim prosedürlerinden 10 ay sonra bu boşlukları tekrar geri kazandığı kaydedildi. Bu boşlukların geri kazanılmasına neden olan faktör ise tam olarak belirlenemedi.

Sonuçlar: Primer ikinci molar dişlerin prematüre kaybı durumlarında boşluk tutucu apareylerinin kullanımı düşünülmelidir ve mümkün olduğunca erken ya da en fazla ilk 3 ay içerisinde yer tutma gerçekleştirilmesi gereklidir.

Araştırmacının Yorumları: Bunun iyi bir araştırma olduğunu düşünüyorum ki primer birinci azı dişleri prematüre durumda kaybedildiğinde yer tutucu yerleştirme gereğinin ortadan kalkmasına dair başka bir dizi bilgi sunuyor niteliktedir. Maksiler ikinci azı dişlerinin prematüre kayıplarının ardından başlangıçta var olan boşluğun azalabilmektedir ancak bu kayıpların bir kısmında 9-aylık bir periyot sonunda bu kayıplar spontane bir şekilde geri kazanılabilmektedir. Aslında kaybedilen bu boşluğun kendiliğinden yeniden kazanılmasına neden olan mekanizmanın ne olduğunun saptanmasını görmek heyecan verici olabilir.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD Email: cintiakatz@uol.com.br

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.