Kuru Soketin Önüne Geçmek Üzere Diş Çekiminin Ardından Sağlıklı Oral Hijyenin Sürdürülmesi

Genel Bilgiler: Araştırmada ele alınan toplulukta kuru soketin yaygınlığının %2 ile oldukça düşük olduğu saptanmıştır.

İncelenen Makale: Parthasarathi K, Smith A, Chandu A. Factors Effecting Incidence of Dry Socket: A Prospective Community-Based Study. J Oral Maxillofac Surg 2011; 69 (July): 1880-1884.

Geçmiş Deneyimler: Zaman zaman, üçüncü azı dişleri çekilmiş ortodonti hastaları tedavi sonrasında alveolar kemik iltihabı ya da kuru soket sebepleriyle hekimlerine başvurmaktadır. Peki, kuru soketin yaygınlık durumu nedir ve diş çekiminin ardından ortaya çıkabilen kuru soketin ilişkili olabileceği herhangi bir faktörden bahsetmek mümkün müdür?

Amaç: Çok merkezli bir dental klinikten elde edilen veriler ile alveolar kemik iltihaplarının ya da kuru soketin yaygınlık durumunu belgelendirmek.

Araştırma Dizaynı/Katılımcılar: Geleceğe yönelik ele alınan bu araştırmada 4 aylık periyot süresince 4 farklı dental klinikte diş çekimi prosedürleri geçiren hastalar incelendi. Bu 4 aylık zaman aralığında, 284 adet hasta üzerinde toplam 564 diş çekimi gerçekleştirildi. Cinsiyet oranı ise bayanlar ve erkekler arasında hemen hemen eşitti.

Araştırmanın Sonuçları: 12 hastada 13 diş çekimi alanında kuru soket (ya da alveolar osteitis ya da kemik iltihabı) gelişimi olduğu belirlendi. Bu da bu rahatsızlığın yaygınlığının %2,3 olduğunu ve hastaların %4,2 oranının etkilendiğini ortaya koydu. Alevolar osteitis gelişimi gösteren alanların büyük çoğunluğu %75 oranında üçüncü azı dişleri de dahil olmak üzere posterior mandibular dişlerde oluştu. Burada şaşırtıcı olan nokta ise osteitise sahip olan hastaların tamamının zayıf bir oral hijyene sahip olmasıydı. Ayrıca şunu da eklemek şaşırtıcı olabilir ki dişin yerinden alındığı sırada iyi bir oral hijyene sahip olan ya da oral doğum kontrol hapları, biofosfonatlar, steroidler ya da antibiyotik kullanan vakaların hiçbirinde alveolar osteotisin meydana gelmemesiydi.

Sonuçlar: Kuru soketin hastalar arasında yaygınlığı oldukça düşük olmakla birlikte, diş çekiminin ardından sahip olunan oral hijyenin kuru soketin ortaya çıkışında majör bir rol oynadığı rahatlıkla söylenebilir.

Araştırmacının Yorumları: Bu sonuçların elde edilmesi oldukça şaşırtıcıydı. Diş çekimini takiben sahip olunabilecek olan alveolar osteitis ile zayıf oral hijyen arasında bir ilişki bulunabileceğini daha önce duymamıştım. Bunun hastalarına üçüncü azı diş çekimini öneren ortodontistler için hatırlanması gereken önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Alveolar osteitis olasılığından kaçınmak için diş çekiminin ardından iyi bir oral hijyenin sürdürülmeye çalışılması iyi bir öneri gibi görünmektedir.

Araştırmacı: Vincent G. Kokich, Sr, DDS, MSD Email: chandua@unimelb.edu.au

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.