Mandibular Kondilin Fossa İçindeki Pozisyonunun Varyansı Normal Görünmektedir

Genel Bilgiler: Sınıf I oklüzyona sahip hastalarda mandibular kondil fossa içerisinde genellikle anterior yönde pozisyonlanmaktadır.

İncelenen Makale: Vitral RWF, da Silva Campos MJ, et al. Temporomandibular Joint and Normal Occlusion: Is There Anything Singular About It? A Computed Tomographic Evaluation. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140 (July): 18-24.

Geçmiş Deneyimler: Diş hekimleri ve ortodontistler uzun süreden beri mandibular kondilin fossa içerisindeki uygun pozisyonu üzerinde tartışmaktadır. Sınıf I oklüzyonuna sahip bir grup insanda kondilin fossa ile olan ilişkisini değerlendiriyor olsaydınız, siz ne görmeyi beklerdiniz?

Amaç: Normal oklüzyona sahip bir grup vakada CT görüntüleme ile kondil-fossa ilişkisini, kondillerin ve ilişkili mandibular fossa pozisyonlarını ve sağ ve sol kondiller arasındaki düzlemsel ve pozisyonel simetrileri saptamak.

Katılımcılar: Araştırma topluluğu dahilinde için normal Sınıf I oklüzyona sahip ve yaşları 15 ile 32 arasında değişen 30 hasta ele alındı. Metotlar: Araştırmadaki tüm vakaların TMJ’lerine ilişkin CT taramaları alındı. Daha sonra CT taramalar üzerinden fossa ile kondilin sağ ve sol TMJ’de ilişkileri ölçümlendi.

Araştırmanın Sonuçları: Normal oklüzyon grubunda TMJ’ye ilişkin tek bir karakteristiğe rastlanmadı. Mandibular kondil proseslerin ve posterior eklem boşluklarının en büyük medial lateral çapları sağ ve sol kısımlarda istatistiksel açıdan ciddi farklılıklar gösterdi. Ayrıca kondiller fossa içerisinde merkezde değildi ve daha çok anterior olarak pozisyonlanmıştı.

Sonuçlar: Mandibular kondillerin fossa içerisindeki pozisyonlarında ciddi bir varyasyon olduğu elde edildi. Araştırmacının Yorumları: Açıkçası araştırmada rapor edilen ve hatta aynı hastada sağ ve sol taraflarda normal varyasyona rastlanışının beni şaşırttığını söyleyemem. Ortodontistler olarak, uzun süreler boyunca ideal ortalamalar ve ilişkiler üzerine eğitim aldığımız söyleyebilirim. Bu ilişkiler içerisindeki geniş varyasyona teşekkür etme konusunda eksik olduğumuzu sanıyorum ki bu oldukça normaldir ve neyse ki düzeltilebilmektedir. Tüm bu bulgulara rağmen hala uygun bir oklüzyon elde etmek için kondilleri distal yönde hareket etmeleri için zorlayan klinisyenlerin var olduğuna inanmak oldukça zordur.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD Email: robertvitral@acessa.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.