Şiddetli TMJ Dejeneratif Değişimlerin Tedavisinde Total ya da Kısmi Eklem Değişimi

Genel Bilgiler: Rapor edilen ağrı düzeyleri temporomandibular eklem değişimin 1 ay ardından önemli oranda azaltılabilmektedir ve de bir yıllık takip periyodu süresince de yavaş yavaş aşağı derecelere düşmektedir.

İncelenen Makale: Kanatas AN, Jenkins GW, et al. Changes in Pain and Mouth Opening at 1 Year Following Temporomandibular Joint Replacement –A Prospective Study. Br J Oral Maxillofac Surg 2011; 49 (September): 455-458.

Geçmiş Deneyimler: TMJ içerisinde ciddi dejeneratif değişimleri tedavi etmede bir opsiyon da eklemin tamamen ya da kısmen değiştirilmesi olmaktadır.

Amaç: Tamamen ya da kısmen TMJ değişimi geçiren hastalarda ağrı düzeylerini ve ağzın açılma seviyelerini belirlemek.

Araştırma Dizaynı: Geleceğe yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma. Katılımcılar: İngiltere, Bradford’da St Luke’s Hastanesi’nde kısmen ya da tamamen TMJ değişimi geçiren 46 hasta (35 bayan, 11 erkek hasta; ortalama yaş 44 ± 14) araştırma kapsamında incelendi. Hastalar, 2005 yılının Ağustos ayında ankiloz sebebiyle eklem değişimi gerekliliği (%19), internal dengesizlik (%33), osteoartrit (kemik ve buna yakın eklemin iltihabı) (%35) ya da diğer bir ciddi bir durum nedeniyle (%13) incelenmeye başlandı.

Metotlar: Cerrahi müdahaleden evvel, hastaların ağrı düzeyleri bir analog skala ile 0 (ağrının olmaması) ve 10 (olası en büyük ağrı) arasında kaydedildi. Maksimum ağız açma değerleri de TheraBite® skala ile ölçümlendi. Eklem değişimleri Christensen implant sistemi kullanılarak gerçekleştirildi; hastalardan 29’unun eklemi tamamen değiştirilirken 17 tanesinin eklemi kısmen değiştirildi. Ayrıca hastalar ağrı düzeylerinin ve ağızlarını açma seviyelerinin yeniden değerlendirimi için 1. ayda, 6. ayda ve 12. ayda çağrıldı.

Araştırmanın Sonuçları: Operasyon öncesi ağrı düzeyleri ile karşılaştırıldığında 1 ay sonrasında elde edilen verile bakıldığında bu ağrıların ciddi ölçüde azaldığı görüldü. 12 aylık takip periyodu sonunda da ağrıların azalmaya devam ettiği ve ağızların maksimum açılma seviyelerinin artmayı sürdürdüğü elde edildi. Bir hastada, ciddi bir alerjik reaksiyon nedeniyle prosedürden 13 ay sonra iki adet implantın kaldırılması gerekti. İki hasta ikincil enfeksiyonlara bağlı gelişen komplikasyonlara sahipken, iki hastada yüz sinirlerinin geçici olarak tamamen zayıfladığı ve yine başka iki hastada da ağızlarını sınırlı oranda açabilmeleri nedeniyle 12. ayda problemler yaşadı (ciddi travma sebebiyle her ikisinin de eklem değişimi geçirmesine rağmen).

Sonuçlar: Her ne kadar çeşitli komplikasyonlar ortaya çıksa da, eklemin tamamen ya da kısmen değiştirilmesi ile hastalarda ağrı düzeyleri aşağıya çekilmekte ve ağızlarının maksimum açılması seviyeleri arttırılmaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Makalenin de bahsettiği üzere eklem değişimi kısa vadede kesinlikle yarar sağlamaktadır. Ancak, bazı klinisyenlerin bu prosedürleri önermede tereddüt ettiği nokta, bu yeni ortaya çıkan implant sistemlerine ilişkin uzun vadede elde edilmiş data bulunmamasıdır. Ayrıca, hastaların yaşamları süresince eklem değişimlerinin sürdürülebilmesi adına birkaç ek operasyon geçirmesi oldukça olası bir ihtimaldir. Öyle görünüyor ki bu araştırma yazarları tarafından devam ettirilecek, birkaç yıl içerisinde de elde edilebilecek yeni sonuçları görmek etkileyici olabilir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS Email: a.kanatas@doctors.org.uk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.