Randevu Aralıklarını Belirlemede Optimal Kararlar Alın

Genel Bilgiler: Uygun randevu aralıkları hastanın yaşına, ark tellerine, periodontal duruma, diş çekim alanlarının varlığına, sahip olunan mekaniğe, oral hijyene, kök rezorbsiyonuna ve hasta tercihlerine bağlı olarak belirlenmelidir.

İncelenen Makale: Jerrold L, Naghavi N. Evidence-Based Considerations for Determining Appointment Intervals. J Clin Orthod 2011; 45 (July): 379-383.

Geçmiş Deneyimler: Ortodontik tellerin metallerden paslanmaz çeliğe ve süper-elastik tellere dönüşümüyle birlikte ideal randevu aralıkları da bir haftadan kısa periyotlardan neredeyse 10 haftalık süreçlere dönüşmeye başladı. Dolayısıyla, etkili olabilecek bir tedavi için ise uygun randevu aralıklarını belirlemek çok önemli olmaktadır.

Amaç: Mevcut literatüre dayanılarak uygun randevu aralıklarını belirlemede öneriler yaratmak.

Araştırma Dizaynı: Literatürün gözden geçirilmesi ve uzman görüşleri.

Araştırmanın Sonuçları: Mevcut literatüre bakıldığında, randevu aralıklarını belirlerken ortaya konulan öneriler 9 farklı faktöre ilişkin sunulmaktadır.

(1) Hastanın yaşı: daha yavaş hücresel tepkiler ve yüksek orandaki periodontal hastalık riskleri sebebiyle yetişkin hastaların 4 ile 6 haftadan daha kısa zaman aralıklarında görülmesi gerekmektedir.

(2) Ark tellerinin tipi: nikel titanyum ark telleri daha geniş bir kullanım alanına sahiptir ve daha uzun zaman aralıklarında destekleme sağlayabilmektedir (6 hafta ile 10 hafta arasında).

(3) Periodontal statü: periodontal hastalıklara ya da zayıf oral sağlığa sahip kişiler en azından her 4 haftada bir kontrol edilmelidir.

(4) Diş çekimi gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmemiş olması: diş çekimlerine sahip hastalar boşluk kapama süresince ortaya çıkabilecek yan etkilerin riskleri sebebiyle daha sık görülmelidirler.

(5) Cerrahi vakalar: bu zorlu vakaların programları her 4 haftada bir kontrol edilecek şekilde yapılmalıdır.

(6) Aparey mekaniği: başlık ya da elastikler kullanmayı gerektiren vakaların tedavi gidişatlarının daha iyi takip edilebilmesi için sıklıkla görülmesi gerekmektedir.

(7) Kalsiyum tuzlarının kaybı: kalsiyum tuzlarının kaybına ve zayıf oral hijyene sahip hastaların her 4 haftada bir görülmesi gerekmektedir.

(8) Kök rezorbsiyonu: ciddi kök rezorbsiyonları her 4 haftada bir yakından takip edilmelidir.

(9) Program faktörleri: ebeveynler ya da çocuklar için sık randevular gerçekleştirmek çok zor bir hal aldığında, bu hastaların daha uzun randevu aralıkları alması sağlanabilmelidir.

Sonuçlar: İdeal bir randevu aralığının varlığından tam olarak söz edilememektedir. Yaş, ark telleri, periodontal statü, diş çekimlerinin varlığı, dişlerin sıkışık bir durum sergilemesi, aparey mekaniği, oral hijyen, kök rezorbsiyonu ve hasta tercihleri gibi faktörler uygun randevu aralıklarını belirlemede önemli rol oynamaktadır.

Araştırmacının Yorumları: Makalenin başlığında her ne kadar randevu aralıklarına ilişkin yaklaşımlara ait bulgulara dayalı olarak gerçekleştirildiği vurgulansa da, bu bağlamdaki mevcut bulunan öneri standartlarını yansıtmada gerçekten başarısız görünmektedir. Yine de ortaya konulan faktörlerin dikkate alınması gerektiği ve randevu aralıklarının sabit değil hastaya göre değişken olabileceğini vurgulamak oldukça önemlidir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS

Email: ljerrrold@comcast.net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.