Hastalar, ebeveynler ve diş hekimleri estetiği nasıl değerlendiriyor?

Ürdün'de yapılan bir incelemede ortodontik hastalar, ebeveynler ve ortodonti uzmanı olmayan diş hekimleri diş estetiğini çok benzer şekilde derecelendirdi.

 

 

Amaç: Hastalar, ebeveynler ve diş hekimleri arasında diş estetiği derecelendirmesi ve ortodontik tedavi ihtiyacı için algılanan eşiği karşılaştırmak.

Dizayn: Standartlaştırılmış fotoğrafların kullanıldığı olası kesitsel inceleme.

Katılımcılar: Ürdün’de ortodontik tedavi gören 100 tane ardışık hasta ve ebeveynleri veya nezaretçileri. Diş hekimleri ise ortodonti uzmanı olmayan 23 diş hekimi olarak belirlendi.

Metot: Ortodontik Tedavi İhtiyacı İndeksinden (IOTN) 10 tane standartlaştırılmış dentisyon fotoğrafı kesildi ve her inceleme öznesine zarf içinde takdim edildi. Her özneden “en iyi görünenden” “en kötü görünene” doğru bu fotoğrafları sıralaması istendi. Daha sonra ortodontik tedavinin derecelendirilmesinin gerekeceği sona erme noktasını belirlemeleri istendi. Ebeveyn, hasta ve diş hekimlerinin derecelendirmesi tedavi ihtiyacı için sona erme noktası olarak karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Estetik derecelendirmede, hasta, ebeveyn ve ortodonti uzmanı olmayan diş hekimleri arasında hiçbir fark bulunamadı. Skalanın en iyi ve en kötü ucunda IOTN ile iyi bir görüş birliği sağlandı; ancak bazı orta fotoğraflar arasında çok az bir farklılık vardı. Ortodontik tedavi ihtiyacı için sona erme noktası derece 3’ten sonraydı, ve her 3 grupta da hemen hemen aynı olarak bulundu. Diğer bir deyişle, en iyi olarak derecelendirilen fotoğrafın ortodontik tedavi gerektirmediği ve 4 ve yukarısındaki derecelerin ise ortodontik tedavi gerektirdiği hükmüne varıldı. Bu sonuç da derece 4’ten sonrasına kadar ortodonti gerektirmeyen IOTN’den 1 derece farklıdır.

Karar: Ürdün’de yapılan bu çalışmada, ortodontik hasta, ebeveynleri ve ortodonti uzmanı olmayan diş hekimleri arasında diş yapısının estetik derecelendirilmesinde farklılık yoktur. 3 grupta da tedavi eşiği ihtiyacı da oldukça benzerlik gösterdi.

Araştırmacının Yorumları: Diş estetiği de dahil olmak üzere estetik etkin ve kültürel yapıdan etkilendiği için bu bulgular başka popülasyonlar için geçerli olmayabilir. Gruplar arasında derecelendirmenin çok benzer olması ve aynı zamanda bunların IOTN derecelendirmesine çok yakın olması şaşırtıcıydı. Bu da bize kültürler arasında diş estetiği ve tedavi ihtiyacının algılanmasında benzerlik olduğunu akla getirmektedir.

Araştırmacı: Brent E. Larson, DDS, MS.

Yazışma: Ortodonti Bölümü, Diş Hekimliği, Birmingham Üniversitesi, St Chad’s Queensway, Birmingham B4 6NN, İngiltere (Dr. Ahman M. Hamdan)

E-posta: hamdanama@hotmail.com

Makale Bilgileri:

Yazar: Hamdan AM, Al-Omari IK, Al-Bitar ZB.

Makale adı: Diş Estetiğinin Derecelendirilmesi ve Tedavi İhtiyacı Eşiği: Hastalar, Ebeveynler ve Diş Hekimleri Arasında bir Karşılaştırma.

Kaynak: Eur J Orthod 2007; 29 (Ağustos): 366-371.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.