Florlu Antiplak diş macununun etkileri

Kompozit reçine ile dişe yapıştırılmış diş teli kullanan hastalar açısından, florlu antiplak diş macunu, sadece florlu diş macununa göre diş çürümelerini önlemede daha etkilidir.

 

 

Amaç: Sabit ortodontik araçların etrafında bağlama maddesinin ve florlu antiplak diş macununun diş minesi demineralizasyonu üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Katılımcılar: Rastgele 7 kişilik 2 gruba bölünen 14 ortodontik hasta.

Müdahale: Bir grup günde üç kere florlu diş macunu ile diş fırçalarken, diğer grup deneysel antiplak florlu formülü kullandı. Her hastada diş teli tabanı üst çeneye ait sağ veya sol küçük azı dişinin bukal yüzeyine rastgele şekilde kompozit reçine veya reçine ile işlenmiş cam iyonomer sement ile bağlandı. Dişlere braketler yerleştirildi ve 28 gün boyunca diş macununun kullanılmasını takiben dişler çekildi. Bağlanan maddenin yakınındaki diş minesindeki mineral kaybı kesitsel mikro-sertlik sayesinde tayin edildi.

Sonuçlar: Diş minesindeki mineral kaybı reçine ile işlenmiş cam iyonomer sementte kompozit bağa göre daha azdı. Deneysel antiplak florlu formüllü diş macununu kullanan öznelerde florlu macunu kullananlara göre diş minesi demineralizasyonu daha azdı.

Karar: Kompozit ile bağlanan diş malzemesinde diş minesi demineralizasyonunun azaltılması açısından, antiplak florlu diş macunu sadece florlu macuna kıyasla üstün sonuçlar verdi.

Araştırmacının Yorumları: Kompozit ile bağlanmada, antiplak florlu diş macununun sadece florlu macuna göre daha üstün olduğunu görmek ilginçti, ancak bağlama reçine ile işlenmiş cam iyonomer sement ile yapıldığında önemli bir fark bulunamadı. Cam iyonomer sement diş çürümesini önleyici etkiye sahip olduğu için bu sonuç mantıklıdır. Bununla birlikte çok sayıda ortodontist diş telini bağlamak için kompozit reçine kullandığı için, özellikle düşük oral hijyene sahip hastalarda antiplak florlu diş macunu kullanmak yararlı olacaktır.

Araştırmacı: John S. Casko, DDS, MS, PhD

Yeni Baskı: R. Estudante Danilo Romero 1776, 64052-510 Teresina Pl, Brezilya (Marcoeli Silva de Moura).

E-Posta: alexcoeli@uol.com.br

Makale Bilgileri:

Yazar: de Moura MS, de Melo Simplicio AH, Cury JA.

Makale adı: Canlıda Florlu Antiplak Diş Macunu ve Bağlama Maddesinin Ortodontik Araçlara Yakın Diş Minesi Demineralizasyonuna Etkisi.

Kaynak: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130 (Eylül): 357-363.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.