Diş ipi ile temizleme ve Çalkalama

Antimikrobiyal ağız çalkalama, gelişmiş interdental diş ve dişeti sağlığının sağlanmasında diş ipliğinden daha iyi performans sergilemiştir.

 

 

Amaç: İnterdental plak ve dişeti iltihabının azaltılmasında, diş ipliği ile antimikrobiyal ağız çalkalamanın etkinliğini değerlendirmektir.

Katılımcılar: Yaş ortalaması 31.7 olan156 denek (78 erkek ve 78 kadın)

Müdahaleler: Tüm denekler üzerinde eksiksiz bir diş ve dişeti değerlendirmesi ve taraması yapılmıştır. Örnek her grupta 39 kişi olmak üzere rasgele 4 gruba ayrılmıştır. 1. grupta, deneklerden diş fırçası ve klorheksidin ve florit ile çalkalamaları istenmiştir. 2. grupta deneklerden diş fırçası kullanmaları ve setilpridinyum klorit ve florit ile çalkalamaları istenmiştir. 3. grupta deneklerden dişlerini günde bir kez fırçalamaları ve diş ipi ile temizlemeleri istenmiş olup kontrol grubunu oluşturan 4. gruptaki deneklerden ise günde sadece bir kez dişlerini fırçalamaları istenmiştir. Ağız çalkalama grubundaki denekler dişlerini fırçaladıktan sonra ve uyumadan önce kendilerine tahsis edilen ağız çalkalayıcı ile günde bir kez 30 saniyeliğine dişlerini çalkalamak durumundaydılar. Daha sonra denekler 8 hafta bitiminde ikinci bir tam diş ve dişeti incelemesi ile mukayese edilmişlerdir.

Sonuçlar: Tüm diş ve dişeti endekslerinin zamanla tüm gruplarda azaldığı görülmüştür. Yalnız, dişler arasındaki proksimal plaka endeksine ilişkin olarak veya interdental olarak ağız çalkalama grupları hem kontrol hem de diş ipi ile temizleyen gruptan daha iyi performans sergilemiştir. Ayrıca, papiller kanama endeksini değerlendirirken gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmemiştir.

Karar: Diş fırçalamanın ve ağız çalkayıcıların günlük kullanımının kombinasyonu günlük olarak diş ipi ile yapılan temizlemeden daha yüksek interdental plaka azalması ile sonuçlanabilir.

Makale Bilgileri:

Yazar: : Zimmer S, Kolbe C

Makale adı: Clinical Efficacy of Flossing Versus Use of Antimicrobial Rinses.

Kaynak: J Periodontol 2006;77 (August): 1380:1385

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 DisHekimi.com, Tüm Hakları Saklıdır.
                  
dishekimi.com'un içeriği, kullancı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz.
Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut ilaç tedavisinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. dishekimi.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.